Askersundselever möter forskare och studenter vid Örebro universitet

Ulrika Sultan. I bakgrunden syns en robotarm.

Ulrika Sultan ska berätta om forskning för skolelever i årskurs sex.

På fredag kommer alla skolelever i årskurs sex i Askersunds kommun till Örebro universitet för att lära sig mer om forskning och utbildning.
– Att få möjligheten att få prata om teknik med 12-åringar känns fantastiskt roligt. Jag ser mycket fram emot att höra elevernas tankar, säger forskaren Ulrika Sultan.

Hon undervisar i teknik vid Örebro universitet och är just nu i slutfasen av sin avhandling som handlar om flickors teknikintresse och om hur det ska kunna behållas upp till vuxen ålder. På fredag håller hon en föreläsning för sjätteklassarna från Askersund.

– Jag hoppas eleverna efter föreläsningen känner sig ännu mer tekniknyfikna och att de känner att forskningsvärlden är en plats som de är välkomna in i, säger Ulrika Sultan.

Vill avdramatisera högre studier

Skoleleverna kommer också gå en rundvandring på campus och träffa studentambassadörer som berättar om hur det är att vara student vid Örebro universitet.

– Målet är att avdramatisera både forskning och högre utbildning. Vi vill gärna träffa ungdomar redan i den här åldern, både för att de ska se vilka möjligheter som finns i framtiden och att forskare faktiskt är helt vanliga människor som inte nödvändigtvis bär rock och glasögon, säger Alexandra Bencze, aktivitetssamordnare vid Örebro universitet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson