Att få människor att sluta tvätta bilen hemma på gatan

I panelen satt också  Robert Dimmlich, Initiativtagare, Hållbar biltvätt, Anna Kremel, Östen Ekengren, Senior Advisor, IVL Svenska Miljöinstitutet och Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef, Avfall Sverige.

I panelen satt Robert Dimmlich, Initiativtagare, Hållbar biltvätt, Anna Kremel, Östen Ekengren, Senior Advisor, IVL Svenska Miljöinstitutet och Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef, Avfall Sverige.

Trots att det är en katastrof för miljön att tvätta bilen på gatan – fortsätter människor att göra det. Det leder till att 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i vattendrag, sjöar och hav varje år.
Örebroforskaren Anna Kremel forskar om konsumenters beteende och deltog i Hållbar biltvätts seminarium i Almedalen.

Varje år tvättas 15 miljoner bilar på gatan. Gatubrunnar är byggda för att leda bort regnvatten, snö och is och vattnet renas inte i reningsverken. Miljögifterna rinner ut i naturen – kanske i sjön där du badar under sommaren.

Utgångspunkten för Hållbar biltvätts seminarium i Almedalen var att det finns flera goda exempel att lära sig av för att ändra människors beteende. Ett är att vi har vant oss vid att ta med batterier till återvinningen i stället för att slänga dem i soporna. Ett annat är pant. Nästan nio av tio svenskar pantar burkar och flaskor idag.

– När det gäller just pant finns det ett ekonomiskt incitament. I vissa kommuner har man tagit fasta på det även när det gäller biltvätt och delar ut en värdecheck för att man ska gå till bilhallen istället för att tvätta bilen hemma, säger Anna Kremel, forskare i företagsekonomi vid Örebro universitet.

Förknippar pant med att vara fattig

– Men det är viktigt att förstå vilka sociala aspekter som spelar in och det undersökte vi i en studie om varför unga vuxna pantar mindre än andra.

Studien visade att en del ungdomar skäms eftersom de förknippar pant med att vara fattig. Samtidigt svarar andra unga vuxna att de känner att de gör något gott för miljön och det gör att det känns positivt att panta.

– Alla segmenteringar av kundgrupper är viktiga för att förstå hur vi kan få olika människor att ändra sitt beteende. Vi vet till exempel att äldre letar information på färre ställen. Välutbildade söker information från flera olika källor. Det kan spela roll när det gäller biltvätt.

Gifter rinner ner i dagvattnet

– Alla har ett ansvar för vårt vatten och tungmetaller och andra gifter rinner ner i dagvattnet när vi tvättar bilen på gatan. Men det kan vara så att alla inte vet att det är så. Då krävs mer information.

Hållbar biltvätt utsåg Kristinehamn till årets biltvättarkommun 2021 eftersom de satsat extra på att informera sina invånare på ett kreativt sätt för att nå fram. Kommuner kan också välja att bötfälla invånare som tvättar bilen på gatan enligt miljöbalkens hänsynsregler som även gäller privatpersoner.

– Om du tvättar din bil på gatan bidrar du till föroreningar som drabbar alla, säger Anna Kremel.

Lyssna på Anna Kremel berätta mer om sitt och Sabina De Rietz forskning om konsumenters beteende i en cirkulär ekonomi.

Text: Linda Harradine
Foto: Marie Brodin