Bättre beredskap i nästa kris – universitet kan bidra med kunskap och innovationer

Johan Schnürer.

Johan Schnürer vill att Örebro universitet använder kraften i Innovationsarenan för att hitta nya lösningar för framtidens kriser.

Hur stärker vi beredskapen inför nästa kris? Frågan stod i centrum när Svensk Handel bjöd in till ett samtal i Almedalen om hur stat och näringsliv gemensamt kan stärka beredskapen.
– Vi måste utbilda våra studenter att tänka mer på krisberedskap. Det har vi nog slarvat med, säger rektor Johan Schnürer om universitetens roll.

Pandemin och kriget i Ukraina har testat den svenska beredskapen. Representanter från olika sektorer diskuterade hur vi bäst arbetar för bra försörjningskedjor av medicin och samhällsviktiga varor i framtida kriser.

– Jag fick stå för kompetens och kunskapsberedskapen och hur vi bäst tar fram ny kunskap för att hantera morgondagens kriser, säger Johan Schnürer.

Han anser att vi måste bli bättre på att göra scenarios för olika typer av kriser.

– Vi måste lära oss av pandemin, lära oss hur vi hanterar Ukrainakrisen och vi bör lära oss historiskt av att vi skar bort vår försörjningsberedskap och vad det kostar att återställa den, säger Johan Schnürer.

– Samtidigt kan vi konstatera att samverkan mellan det offentliga och det privata har fungerat väldigt väl i kristider.

Kraft i Innovationsarenan

Han har flera idéer för hur universitet kan fortsätta arbetet och ser Plattform för en hållbar framtid som en utmärkt arena för utvecklingen i Örebro.

– Dessutom vill jag att vi använder vår kraft i Innovationsarenan. Studenter kan få i uppdrag att hitta innovativa nya lösningar i samverkan med näringslivet.

Förutom rektor Johan Schnürer bestod panelen av:

Mats Persson, Ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna
Ulrika Dahlin, Risk Manager och ansvarig försörjningsberedskap, Ica Sverige / Svensk Dagligvaruhandel
Nicholas Pettersson, VD, Dagab
Johan Wallér, VD, Apoteksföreningen
Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, Svensk Handel
Cecilia Anneling, Moderator / kommunikationschef, Svensk Dagligvaruhandel

Text: Linda Harradine
Foto: Marie Brodin