Biträdande lektorer "tar examen"

Hela gruppen tar en selfie.

Lavinia Gunnarsson har ansvarat för utvecklingsprogrammet tillsammans med Maria Holmström. Bakom dem från vänster Ajay Pradhan, Daniel Eklund, Andrii Dmytryshyn, Samira Salihovic, Luis Morales, Danny Thonig, Ashok Kumawat, Matilda Marshall och Karuna Dahlberg. De var på plats i Ånnaboda för en avslutande konferens.

Nu är utvecklingsprogrammet för biträdande lektorer slut. De 20 forskarna ”tar examen” och utvärderas för fast anställning som universitetslektorer. Två av dem passar på att dela med sig av erfarenheter och goda råd – för det blir ännu en satsning vid Örebro universitet nästa år.
– Hitta modet att ta ut en egen riktning, säger Daniel Eklund, forskare i biomedicin.

Matilda Marshall, forskare i måltidsvetenskap, håller med.

– Forma de fyra åren efter dina planer, förutsättningar och möjligheter, säger hon.

Majoriteten av de 20 forskarna har under fyra år haft en tjänst uppdelad i 70 procent forskning och 30 procent undervisning. De har gått ett gemensamt utvecklingsprogram för att lägga grunden för en karriär som forskningsledare. Nu är det dags att ansöka om en tjänst som lektor.

– Vi satsar mycket på de unga forskarna och hoppas att de stannar. När institutionerna tar emot en biträdande lektor ska satsningen vara väl förankrad i kompetensförsörjnings-planerna, säger rektor Johan Schnürer.

Mer undervisning nu

Detta var andra satsningen i raden. Det finns några skillnader mellan dem – en av dem är att tjänsterna innehåller mer undervisning nu.

– Det är klokt att ha lite mer undervisning. Vi blir mer integrerade i institutionens verksamhet då, säger Daniel Eklund.

– Jag håller med. Jag kom till ett nytt universitet, ny institution och nytt ämne. Undervisningen gjorde att jag kom närmare kollegor och lärde känna ämnet, säger Matilda Marshall.

Hon är etnolog och har undervisat på Restauranghögskolan i Umeå innan hon kom till Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

Tar lång tid att få kontroll

– Institutionen och forskningen är större och bredare här. Det tar tid att sätta sig in i allt och komma in i egna rutiner. Jag behövde fyra år för att få i gång min forskning och etablera nätverk. Det var först under tredje året som jag hade kontroll, säger Matilda Marshall.

Flera av de biträdande lektorerna hade hunnit med ett par år som postdoktorer innan.

– Ja, jag hade varit postdoktor innan. Då jobbar man med ett avgränsat projekt. Den här tjänsten är starten på en egen oberoende forskarkarriär. Det är först nu framåt slutet som jag känner mig som en akademiker, säger Daniel Eklund.

De beskriver hur organisationen och förväntningar och krav när det gäller undervisning och forskning har fallit på plats och att helhetsbilden har klarnat under sista året.

– Vi har fått en bra insyn i mycket. Stödverksamheten har kommit till oss och berättat. Vi har skapat kontakter över disciplingränser och över fakulteter. Något som skulle ta många år utan programmet, säger Matilda Marshall.

Rekommenderar alla att söka

– Vi har fått uppleva olikheterna också. Vetenskaplig produktion för mig är ett stapeldiagram. För andra är det en reflekterande text. Ett annat exempel är att möjligheterna att agera handledare till doktorander ser olika ut inom olika ämnen och institutioner, säger Daniel Eklund.

De rekommenderar alla som har möjligheten att söka när det är dags igen.

– Det är en fantastisk möjlighet. Du kommer bli sedd och utvecklas. Vi har verkligen känt att det är en särskild satsning, säger Matilda Marshall.

Vill du veta mer?  Håll då utkik efter den antologi som kommer ut senare i år. Där delar några av de biträdande lektorerna med sig av sina erfarenheter.

Text: Linda Harradine
Foto: Lavinia Gunnarsson