Deras modell visar mer exakt om USA:s ekonomi ligger på plus eller minus

Aubrey Poon porträtt.

Aubrey Poons forskning har uppmärksammats av president Joe Bidens ekonomiska rådgivare.

Växer USA:s ekonomi eller inte? Örebroforskaren Aubrey Poon har, tillsammans med kollegor, tagit fram en modell som visar en mer exakt utveckling av världens största ekonomi. Modellen har uppmärksammats av både New York Times och landets regering - som också har efterfrågat forskarnas beräkningar av USA:s BNP.
– Det känns fantastiskt att vår forskning har fått så stort genomslag, säger Aubrey Poon.

Till den vetenskapliga artikeln publicerad i Journal of Business & Economic Statistics:
Reconciled Estimates of Monthly GDP in the United States  

Bruttonationalprodukten, BNP, används för att mäta storleken och tillståndet i ett lands ekonomi. I USA använder man två olika metoder för att beräkna BNP, inkomstmetoden och utgiftsmetoden, som i teorin borde ge samma resultat.

– Men i praktiken kan BNP skilja sig åt beroende på vilken metod man använder. Det blir problematiskt om en metod visar på positiv tillväxt och en annan negativ. Vilken siffra är korrekt?, säger Aubrey Poon, postdoktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Tillsammans med kollegor från University of Strathclyde i Glasgow och Federal Reserve Bank of Cleveland, har han tagit fram en modell som kombinerar de två BNP-måtten och ger ett mer exakt resultat.

– Det handlar inte bara om att räkna ut ett medelvärde. För att få fram ett BNP-värde med vår modell använder vi oss av ytterligare ekonomisk information som inflation, börsindex, arbetslöshet och industriproduktion, säger Aubrey Poon.

Från New York Times till presidentens ekonomiska rådgivare

Nyligen skrev en ekonomikrönikor i New York Times om forskarnas modell för beräkningar av BNP. Anledningen var att det i samband med publiceringen av data för årets första kvartal noterades den hittills största skillnaden mellan de två BNP-värdena i USA.

Sedan dröjde det inte länge innan presidentens ekonomiska rådgivare hörde av sig till Aubrey Poons kollega och studiens medförfattare vid Federal Reserve Bank of Cleveland.

– De var intresserade av våra resultat vilket är väldigt roligt och lite överraskande. Vi har beräknat USA:s BNP på det här sättet sedan 2021 och våra resultat är tillgängliga för alla. Jag hoppas att vår forskning kan bidra till att beslutsfattare får en mer komplett bild av USA:s ekonomi, säger Aubrey Poon.

Månadsvis kontra kvartalsvis BNP

I USA beräknas BNP kvartalsvis. Fördelen med att använda den nya modellen, som är specifikt framtagen för USA, är att det är möjligt att följa ett lands totala ekonomiska aktivitet månad för månad – något som många beslutsfattare har nytta av.

– Men den går att tillämpa i alla andra länder där man inte justerar beräkningar av BNP som fås med hjälp av inkomstmetoden och utgiftsmetoden, säger Aubrey Poon.

Text och foto: Jasenka Dobric