DI Debatt: Regeringen blundar för miljökriserna

En hand håller i en jordglob.

Sverige har varit en stark global röst för en hållbar utveckling. Den rösten tycks nu tystna. Det saknas ett tydligt politiskt ledarskap för en hållbar framtid, skriver elva forskare med klimatfokus.

Frans Prenkert, professor i företagsekonomi, Magnus Boström, professor i sociologi och Åke Bergman, professor i miljökemi och gästprofessor vid Örebro universitet, är tre av de 11 forskare som har skrivit debattartikeln om klimatet, miljöföroreningarna och förlusten av biologisk mångfald.

Läs hela artikeln på Dagens Industri: DI Debatt: Regeringen blundar för miljökriserna