"Engagemanget i Örebro studentkår utvecklade mitt ledarskap”

Abdirizak Yusuf Muhamed på sitt arbete i Ängelholm.

Att engagera sig i Örebro studentkår ger erfarenheter som ökar chanserna att hitta drömjobbet, enligt Abdirizak Yusuf Muhamed.

Förtroendeuppdragen inom Örebro studentkår gav arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Nu jobbar Abdirizak Yusuf Muhamed som nämndsekreterare för den högsta politiska ledningen i Ängelholm.
– Det är ett perfekt jobb för någon som pluggat statskunskap, säger han.

Abdirizak Yusuf Muhamed gick programmet Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet. Under åren i Örebro hann han vara både ordförande för kårsektionen Corax och ordförande för hela Örebro studentkår. Uppdrag som inte bara innebar en chans att påverka universitetets verksamhet och bidra till en bättre tid för alla studenter – utan också gav viktiga erfarenheter för arbetslivet.

– Jag började söka jobb någon månad innan examen och blev kallad på två intervjuer rätt snabbt – och jag blev erbjuden båda tjänsterna. Sedan fick jag tacka nej till fler intervjuer, berättar han.

Viktiga erfarenheter av ledarskap

Abdirizak Yusuf Muhamed är övertygad om att engagemanget i Örebro studentkår haft en stor betydelse.

– Enligt min chef la de stor vikt vid att jag har erfarenhet av ledarskap genom mina tidigare förtroendeuppdrag. Som aktiv i studentkåren får du både kunskap om hur myndigheter och organisationer fungerar samt hur den politiska processen går till. Du lär dig leda möten, svara på remisser och vad som krävs för att de beslut som fattas ska bli giltiga.

Som nämnsekreterare i Ängelholms kommun ansvarar Abdirizak Yusuf Muhamed för att förbereda, genomföra och ta hand om efterarbetet från kommunstyrelsens sammanträden. Det innebär mycket kontakt med politiker och tjänstemän och ett sekreterarskap som också kräver att du driver utvecklingsarbete i nämnden. Som tjänsteman är han opolitisk och ska stötta ledningen oavsett partitillhörighet.

– Det är väldigt intressant att få se den demokratiska processen i verkligheten, bakom de byråkratiska stängda dörrarna. Är man intresserad av politik och demokrati är det verkligen ett roligt arbete.  Jag trivs jättebra, Ängelholm är en bra kommun och en trevlig arbetsplats. Sen skadar det inte att det är en kustkommun med vacker natur, säger han.

Kan representera en organisation

Kommunstyrelsen, som är det högsta verkställande politiska organet i kommunen, är inte helt olik kårstyrelsen för Örebro studentkår.

– Jag känner ju igen alla processer och roller, det är bara omfattningen som är annorlunda.

Vilka kunskaper från dina uppdrag inom Örebro studentkår har du nytta av i vardagen?

– Dels uppskattar jag ledarskapsdelen, att jag redan i ung ålder har haft ett arbetsgivaransvar och provat på den biten. Vill du bli chef i framtiden är det är det väldigt värdefullt. Sedan är också den praktiska erfarenheten av att ha haft ett riktigt jobb under en längre period viktig, säger Abdirizak Yusuf Muhamed.

Han förklarar att det både handlar om att ha vant sig vid ett visst tempo i arbetsvardagen – och att man vet hur man representerar en organisation och kan driva utvecklingsarbete i praktiken.

– Pluggar du en utbildning som leder till ett yrke är det nog enklare att få jobb direkt efter studierna. Då är du ju lärare eller sjuksköterska när du är färdig. Men som statsvetare är yrkesrollen inte definierad i din examen. Då behöver du hitta sätt att sticka ut och kunna visa att du har erfarenhet och kunskap när du söker jobb.

Stort kontaktnät – och erfarenhet av media

Engagemanget i Örebro studentkår har också gett ett värdefullt kontaktnät. Något som är viktigt framför allt i början av karriären, menar Abdirizak Yusuf Muhamed.

– Att det finns någon som kan intyga att du är duktig och pålitlig, den referensen gör stor nytta. Som kårordförande får du också mycket marknadsföring genom att du syns i lokalsamhället och driver studentfrågor, skriver artiklar och möter folk både inom universitet, regionen, kommunen och näringslivet. Du får helt enkelt gratis marknadsföring.

Att hantera uppmärksamhet och frågor i media är en annan en viktig erfarenhet.

– Att jobba med kommunstyrelsen innebär många kontakter med både media och invånare i kommunen. Jag har god användning för att jag lärt mig att formulera mig i både tal och skrift genom Örebro studentkår – det är viktigt att veta hur man uttrycker sig så korrekt som möjligt i känsliga frågor och formulerar sig väl mot både media och medborgare.

Många chanser för studenter att engagera sig

Det finns många vägar för studenter vid Örebro universitet att engagera sig under sin studietid. Vid sidan av de förtroendeuppdrag som finns i Örebro studentkårs egna organ ska kåren också tillsätta studentrepresentanter i olika nämnder, råd och organ inom universitetet.

Varför tycker du att fler studenter borde prova på att ta ett förtroendeuppdrag eller bli studentrepresentant?

– Oavsett om du väljer att engagera dig i ett politiskt parti, en idrottsförening eller andra ideella organisationer är det värdefulla erfarenheter du får om du varit ideellt engagerad under din studietid. Du får en god markör i cv:t, samtidigt som du studerar och i bästa fall kan du även få ett litet arvode. När du är ung och ska ut och ta ett jobb är det så viktigt att ha något att visa upp. Det handlar om att ge sig själv de bästa förutsättningarna inför framtiden, säger Abdirizak Yusuf Muhamed.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Viktor Larsson/Ängelholms kommun