”Fel” läkemedel hade god effekt på patienter med schizofreni

Susanne Bejerot  utanför USÖ

Ett läkemedel mot andra sjukdomar visade sig ha god effekt på patienter med schizofreni, som inte blivit påtagligt bättre med traditionell behandling.
Susanne Bejerot, professor i psykiatri, har lett studien och har nu fått 15 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till ytterligare forskning efter den framgångsrika pilotstudien.

Läkemedlet, Rituximab, är en så kallad monoklonal antikropp och används bland annat i behandling av vissa former av cancer, ledgångsreumatism, multipel skleros (MS). Det är känt att autoimmuna sjukdomar i hjärnan kan orsaka en inflammation och medföra hallucinationer och vanföreställningar, en psykos. Även i de sällsynta fall då barn utvecklar tvångssymtom till följd av till exempel en streptokockinfektion, (PANS), förekommer psykossymtom i en tredjedel av fallen. 

Susanne Bejerot och hennes forskarteam ville pröva om Rituximab, som dämpar delar av immunförsvaret, kunde ha effekt på psykiatriska sjukdomar.

– En av mina patienter som haft tvångssymtom, PANS, i tonåren insjuknande senare med flera svåra psykiatriska sjukdomssymtom, och fick efter flera år också en MS-liknande sjukdom. Det ledde till att hon behandlades med Rituximab på neurologkliniken – och de psykiatriska symtomen försvann, berättar Susanne Bejerot.

Dämpar immunförsvaret

Forskarna publicerade en fallbeskrivning och genomförde sedan pilotstudier med Rituximab på vuxna med antingen svårt tvångssyndrom eller schizofreni.

Flera psykiatriska sjukdomar är förknippade med ökad förekomst av autoimmuna sjukdomar och förhöjda inflammationsmarkörer i blodprov.

– Eftersom Rituximab dämpar delar av immunförsvaret kan en effekt på psykiatriska sjukdom förväntas i vissa fall, och det ville vi pröva, säger Susanne Bejerot

I projektet fick 19 personer en enda dos av Rituximab som tillägg till sin vanliga läkemedelsbehandling och följdes sedan under ett år.

Går vidare med större studie

Det var främst personer med schizofrenisjukdom som blev påtagligt bättre när effekten mättes tre och fem månader efter behandlingen. De rapporterade stor förbättring i sitt allmäntillstånd, till skillnad mot dem med tvångssyndrom. Närstående till deltagarna med schizofreni kunde också tydligt se förbättringen. 

Forskarna ska nu genomföra en större studie med Rituximab och söker deltagare med schizofreni i hela landet. Förutom 15,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, finansieras studien med 3,3 miljoner kronor av Torsten Söderbergs stiftelse och 1,2 miljoner kronor av Hjärnfonden.

Text: Maria Elisson
Foto: Elin Abelson