Han undervisar för alla sinnen

Bildmontage: Byggnad Restauranghögskolan och Anders Herdenstam.

När Anders Herdenstam undervisar studenter på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan ska de inte bara lyssna. Alla sinnen kan användas. Nu har han utsetts till excellent lärare.

För Anders Herdenstam består kunskap av tre olika delar – estetisk gestaltning, hantverk och vetenskap. När han ska lära ut hantverket till studenter som pluggar till sommelier använder han de tre delarna för att titta på kunskap utifrån olika sätt.

– De går in i varandra, beroende på vilket fokus man har utgår man från vad som är viktigast.

I sin undervisning har Anders Herdenstam tagit fram en pedagogisk modell ”det dubbla greppet”, där han använder det analytiska och det analoga för att kommunicera helheten.

– Alla sinnen är involverade i måltiden, smak, doft, hörsel och känsel. Därför är det viktigt att vi använder de gestaltande begreppen vid sidan av vetenskapen.

För Anders Herdenstam är det viktigt att vara flexibel i undervisningen och använda olika typer av lärmetoder för att matcha den kunskap som ska läras ut. Genom att motivera studenterna ger han dem förmågan att lära sig mer. Ett av de svåraste momenten att lära ut på Programmet sommelier och måltidskreatör är provningsteknik. Upplevelsen sker på ett ögonblick där sommelieren under några sekunder ska prova 30 olika egenskaper på en dryck.

– Hur vet vi att något är bittert och sätter ord på det? Bitterhet kanske kan beskrivas att ”det känns som att slicka på en träkvist”.

Genom att använda kroppsspråket, blicken och fingret vill Anders Herdenstam ge ett konstnärligt och gestaltande uttryck kombinerat med vetenskapliga fakta för att ge studenterna kunskap och förståelse för läraktiviteten.

– Modellen dubbla greppet visar att konst och vetenskap är två sidor av samma mynt.

Excellent lärare – ett sätt att dokumentera resan som pedagog
Genom att dokumentera resan som pedagog, inventera sitt arbetssätt och bli bedömd av en utomstående sakkunnig vill Anders Herdenstam utvecklas som pedagog för att bli en bättre lärare.

– Jag vill även artikulera den typ av kunskap vi arbetar med, hur man lär ut den här typen av hantverk som växlar mellan det konstnärliga och vetenskapliga greppet.

Till den som vill söka titeln excellent lärare ger Anders Herdenstam förslaget att läsa på om de fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att en lärare ska kunna utses till excellent lärare vid Örebro universitet. Ett tips är att föra dagbok över vad man gör och notera när studenterna fick kunskapen. Var det i klassrummet, när man gjorde ett experiment? Det handlar också om att läsa in sig på pedagogisk litteratur och utifrån den skapa lärsituationer som omfattar flera grepp.  

– Viktigast för mig var att jag var tvungen att reflektera. Jag vet att jag är en hyfsad lärare, men här är det en viktig process att kunna artikulera och formalisera den pedagogiska kompetensen, för att den skall kunna utvecklas vidare.

Text: Anna Asplund
Foto: Linus Grabö och privat

Fyra bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet ska vara uppfyllda för att en lärare ska kunna utses till excellent lärare vid Örebro universitet.

Undervisningsskicklighet

Läraren fungerar synnerligen väl i relationen med studenter och har mycket god förmåga att stödja studenters lärande, anpassa undervisning efter olika studenters och studentgruppers förutsättningar samt omsätta sin pedagogiska grundsyn i praktiken.

Professionell utveckling

Läraren utvecklar sitt pedagogiska förhållningssätt över tid genom att systematiskt reflektera över och analysera studenters lärande och studieresultat och därefter utveckla den egna praktiken.

Pedagogiskt ledarskap

Läraren har en ledande roll i att driva lärarkollegiets och utbildningsverksamhetens pedagogiska utveckling.

Akademiskt lärarskap

Läraren reflekterar över studenters lärande utifrån universitetspedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap och delar med sig av sina insikter kollegialt.

Här kan du läsa mer om excellent lärare vid Örebro universitet.