Här tittar digitaliseringsministern in i framtiden

Digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar med VR-glasögon på huvudet. Han vrider på sina händer.

Digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar (S) testade bland annat VR-teknik vid sitt besök på robotlabbet. Med utrustningen blir det möjligt att utföra till exempel farliga arbetsuppgifter på distans.

I Örebro universitets robotlabb testkörs framtidens robotar.
De ska kunna arbeta tillsammans med människor – eller sköta svåra arbetsuppgifter på egen hand.
– Mycket av det som kommer att lösa våra energiutmaningar och skapa bättre livskvalitet kommer att ha sin grund i forskning. Därför är det så roligt att se forskningen här på Örebro universitet, som är så verklighetsnära och näringslivsnära, säger energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar (S).

I robotlabbet utvecklas olika sorters lösningar som ska kunna få direkt användning hos företag och i samhället.  Under tisdagen besöktes labbet av digitaliseringsministern, som visades runt bland robotarna och också passade på att samtala med studenter och forskare.

– Det finns en stor, stor potential i det här. Sverige är ett litet land i ett avlägset hörn av världen. Vår styrka är att vi har en hög andel av befolkningen som jobbar med yrken med högt förädlingsvärde. Innovationer inom till exempel AI och robotik ger oss ett unikt försprång framför andra länder. Det spelar väldigt stor roll. Både för framtidens arbetsmarknad och för vårt lands välstånd, säger Khashayar Farmanbar.

Digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar gestikulerar när han samtlar med Amy Loutfi. I nederkant av bilden tittar en liten robot fram.

Khashayar Farmanbar samtalade bland annat med vicerektor Amy Loutfi under sitt besök i robotlabbet.

Kan arbeta i farliga miljöer

Spridningen är stor mellan de arbetsuppgifter som robotarna i Örebro kan utföra.

I en del av lokalen står de självkörande lagerrobotarna ILIAD, som ska kunna arbeta på lager sida vid sida med människor. Därför är de särskilt skickliga på att undvika att köra på människor, även om de skulle snubbla rakt framför en arbetande robot.

I en annan del finns växtbädden Lomas, som på egen hand detaljövervakar odling och ser till att plantor får perfekta förhållanden att växa i.

Däremellan finns en lång rad andra projekt, till exempel robotarmar som kan arbeta i farliga miljöer eller under vatten och fjärrstyras.

– Här finns en god förståelse för vad AI är och hur det kan underlätta för människor. På arbetsmarknaden kommer lösningar med AI och robotik att bidra till att fler arbetsplatser blir säkra, när tunga, giftiga eller svåra arbetsuppgifter flyttas över till robotarna säger Khashayar Farmanbar.

Universitet i framkant

Robotlabbet har använts sedan 2018. Förutom att fungera som en kreativ forskningsmiljö, finns ytor där forskare, näringsliv och studenter möts.

– Vid Örebro universitet har vi både spetsen och bredden. Eftersom vi är ett ungt lärosäte kan vi också vara snabbfotade när det kommer till samarbete över disciplingränserna. Vi är starka både när det gäller forskning och samverkan, säger Amy Loutfi, vicerektor med ansvar för AI och innovation.

– Det är alltid spännande och roligt att komma ut till universitet. Dessutom är det särskilt roligt att få komma till ett universitet som ligger så i framkant och där det finns så mycket framtidstro, säger energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar.

Text: Jesper Mattsson och Jasenka Dobric

Foto: Jesper Mattsson

Här kan du besöka robotlabbet - digitalt

 

På den här sidan finns mer information om Örebro universitets robotlabb. Där går det också att ta en virtuell rundtur och lära sig mer om de olika robotarna.