En kväll om hot och hopp - universitetet bjöd in till mingel om hållbarhet

Mattias Klum på scenen i konsertsalen med en bild på en svan.

Mattias Klum pratade om framtiden för sina barn - och alla andras barn - och frågade hur vi vill att den ska se ut.

– Vi måste värdera den återstående skönheten, sade Mattias Klum, naturfotograf.
Han pratade om hur vi ser på naturen och människors rovdrift. Vackra bilder på djur och natur blandades med döda korallrev och kalhyggen där regnskogen en gång stod.
Tredje gången gillt blev rektors årliga vårmingel ett höstmingel - och ämnet var hållbarhet.

Värdar för årets mingel var Plattformen för en hållbar framtid vid Örebro universitet. Den samlar alla som är intresserade av att arbeta med hållbarhet på universitetet.

Universitetet lyfte AI- och robotikforskning 2018 och fokusområdet Mat och hälsa 2019

– Min ambition med universitetets vår- och höstmingel är att skapa en årlig mötesplats för kunskap och utforskande samtal, inramade av musik och smakupplevelser, sade Örebro universitets rektor Johan Schnürer. Han hälsade gäster från företag, myndigheter och akademi välkomna i konsertsalen i Musikhögskolan. 

Kvällen inleddes med föreläsningar av fotografen Mattias Alexandrov Klum och Jacob Kiefer, chef för regerings- och samhällskontakter på ABB. Örebroforskaren Anna Kärrman berättade om forskning om kemikalier och om hur hela samhället måste ställa om - om vi vill leva i en giftfri miljö. 

– Kemikalier berör många, men intresserar få, sade Anna Kärrman. 

Anna Kärrman på scenen.

Anna Kärrman


Hon följde Mattias Klums exempel och använde bilder - och frågade publiken vilka bilder de ser framför sig när de tänker på kemikalier. Hennes berättelse visade hur vi har gått från något hoppfullt till något hotfullt när det gäller kemikalier.

Gruppbild.

Jens Spendrup, Göran Backlund, Saab Dynamics, Pia Ridderby, enhetschef ORU Innovation arena, Göran Dahlén, näringslivsdirektör Örebro kommun och Maria Comstedt, näringslivskoordinator Lekebergs kommun tyckte föreläsningarna var inspirerande.

– Man blir tagen på ett sätt som man inte blir när man läser statistik, sade Göran Dahlén, näringslivsdirektör, Örebro kommun, om Mattias Klums föreläsning. 

– Efter föreläsning med Anna Kärrman tänkte jag direkt på hyllan hemma i tvättstugan med alla flaskor. Jag fick en aning om att det där ska man inte ha, sade Jens Spendrup, som kommer se över kemikalierna i hemmet. 

Rektor på scenen.

Rektor Johan Schnürer hälsar välkommen till en kväll om hållbarhet.

Jazzbandet, HS3, stod för musikunderhållningen i konsertsalen.

Jazzbandet, HS3, stod för musikunderhållningen i konsertsalen. Bandet består av Emil Fahlén, Charlie Wistbacka och Philip Björnberg, samtliga tredjeårsstudenter vid jazz- och popkandidatprogrammet vid Musikhögskolan, Örebro universitet.

Efter programmet i konsertsalen kunde gästerna ta del av sju interaktiva forskningsstationer som handlade om allt från adhd till utbildning, återvinning och nya läkemedel. 

En bild från stationen på minglet med besökare.

Rätt stöd i rätt tid - det var budskapet från Henrik Larsson, professor i medicin. Vid hans station kunde man inte bara läsa om hur det är att leva med adhd utan uppleva hur det känns. Georgios Karpathakis, grundare till Underbara adhd, fanns på plats med den så kallade adhd-lådan. Lådan ger en unik inblick i vardagen och de utmaningar och styrkor som adhd för med sig. I lådan är det mycket ljud och bilder som drar till sig Henriks och Georgios uppmärksamhet.

På bilden syns Andi Alijagic tillsammans med Erik Söder från ALTEN Sweden AB.

I sin forskning studerar Andi Alijagic hur nanopartiklar, som används vid 3D-printning av metallkomponenter, kan påverka våra lungor. Målet är att kartlägga eventuella hälsorisker och skapa en säkrare arbetsmiljö för människor verksamma inom tillverkningsindustrin. – Dessa nanopartiklar kan ha många okända hälsoeffekter, särskilt om de andas in, säger han. På bilden syns Andi Alijagic tillsammans med Erik Söder från ALTEN Sweden AB.

Salomon Bekele och Hazem Khalaf pratar.

- Det är väldigt spännande forskning som de har på gång, sade Salomon Bekele från KB18 Företagsförädling. Han hade precis besökt Örebroforskarna Torbjörn Bengtsson och Hazem Khalaf, som bekämpar skadliga bakterier och virus med hjälp av peptider – små protein som produceras av mjölksyrabakterier. Peptiderna fungerar mot tandlossning, infektioner i sår, antibiotikaresistens och covid-19.

Doktoranden Linnea Urberg diskuterar med Anders Nilsson, NA:s chefredaktör.

Idag utbildar vi våra unga till att fortsätta leva precis som vi gör. Men om vi ska hitta lösningar på globala utmaningar måste vi börja rusta individer med de kunskaper och färdigheter som krävs för att främja en hållbar utveckling. Doktoranden Linnea Urberg diskuterar med Anders Nilsson, Nerikes Allehandas chefredaktör, hur lärande för hållbar utveckling kan se ut och hur man kan tackla ungas motstånd när det kommer till miljö- och hållbarhetsfrågor.

Magnus Westling samtalar med gäster i montern.

Måltidsforskaren Magnus Westlings mål är att det ska finnas en mångfald av råvaror att välja mellan idag – och i framtiden – för klimatet men också för smakens skull. Han har under sin tid som doktorand utgått från gråärtan för att ta fram nya metoder som kockar och livsmedelsindustrin kan jobba med. Carl-Fredrik Hamilton från Boo Egendom och Alexander Hung från Dynamic Code vill veta mer.

Monika Berg med gäster i montern.

Miljösociologer ställde frågor till besökarna för att få dem att fundera över inte bara sitt företags eller organisations hållbarhetsarbete - utan också hur de agerar som privatpersoner. Monika Berg diskuterar med Therese Hjelseth, områdeschef energi och klimat, Region Örebro län och Mats Gunnarsson, Miljöpartiet.

Gäster i montern om cirkulär ekonomi.

– Vågar ni smaka popcornen? Det är frågan Sabina Du Rietz, forskare i företagsekonomi, ställer till Maria Dollhopf och Britt-Marie Granting från KK-stiftelsen. Anledningen är att höga koncentrationer av PFAS-kemikalier har uppmätts i exempelvis äggkartonger, flingpaket och våffelmix-kartonger. Å andra sidan finns inga perfluorerade ämnen tillsatta i vissa mikropopcorn-påsar. Tillsammans med forskare i kemi och statskunskap studerar Sabina Du Rietz hur vi kan återvinna matförpackningar i papper utan att återvinna de farliga kemikalierna.

Ulrika Danielsson och Oscar Uhrström från företaget Växa odling i Sverige.

Ulrika Danielsson och Oscar Uhrström från företaget Växa odling i Sverige vill samarbeta med forskare för att utveckla sin företagsidé. De har redan flera bokade möten under de kommande veckorna.

Text och bild: Jasenka Dobric och Linda Harradine