Internationellt projekt om studenters psykiska hälsa

Vattendroppar på fönster.

Att förhindra och motverka psykisk ohälsa bland studenter är det långsiktiga målet med ett globalt forskningsprojekt vars svenska gren leds av Uppsala universitet i samarbete med andra svenska lärosäten. Den 15 november skickas en enkät om psykisk ohälsa ut till förstaterminsstudenter på utbildningsprogram på grundnivå vid Örebro universitet.

– Vi fortsätter att rekrytera studenter som kommer att följas upp under hela sin studietid, säger Anne H. Berman, professor vid institutionen för psykologi, som leder projektet nationellt tillsammans med kollegan Claes Andersson, docent vid Malmö universitet och gästforskare vid Uppsala universitet. Idag deltar 15 svenska lärosäten i studien.

Syftet med enkätstudien är att identifiera studenter med psykisk ohälsa och erbjuda dem deltagande i en studie om digitala insatser för depression och ångest, terminen efter att de svarat. Alla som svarar på enkäten får också hänvisning till hjälpresurser i samhället och via studenthälsan på lärosätet.

– Genom årliga studier och uppföljningar i samtliga deltagande länder hoppas vi få fram och kunna sprida evidensbaserade metoder och digitalt baserade insatser som kan bidra till förbättrad psykisk hälsa hos våra studenter. Studenternas hälsa, såväl fysiskt som mentalt, är naturligtvis extra viktig att få kunskap om. Det är något som ingår i och som vi kan bidra med kunskap om genom vårt arbete inom projektet.

Internationellt projekt med Harvard som bas

Det internationella projektet startade redan 2012 under titeln World Health Organization (WHO): World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS) och leds av Ronald Kessler, välmeriterad professor i sjukvårdspolitik vid Harvard University, USA. Projektet genomförs för närvarande i 20 länder (från USA och Chile i väster till Australien i öster, via Afrika, Mellanöstern och Europa) och utgår ifrån det större WMH-projektet som sedan år 2000 kartlägger psykisk ohälsa bland vuxna i hela världen, med deltagande från ett 30-tal länder.

Sverige anslöt 2019 och utöver Örebro universitet deltar 15 andra lärosäten i bland annat Göteborg, Stockholm, Luleå, Malmö, Umeå och Uppsala. På varje lärosäte genomförs projektet i nära samarbete med studenthälsa, studentkårer och universitetsledning.

– Vi skickar i dagarna ut en inbjudan till studenter vid Örebro universitet, som läser första året på program, att delta i forskningsprojektet. Vi är angelägna om att era studenter medverkar och härigenom bidra till att lokalt och globalt förbättra den psykiska hälsan hos studenter, säger Anne H Berman.

Enkäten är en del i det globala forskningsprojektet ”World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS)”, som pågått sedan 2012. Sedan 2019 deltar Sverige - läs mer om projektet på https://tinyurl.com/WHO-WMH-ICS-Svenska, eller på https://tinyurl.com/WHO-WMH-ICS-English.

Det långsiktiga målet är att förebygga psykisk ohälsa hos studenter genom att på ett systematiskt sätt följa upp hur studenter i Sverige mår och utveckla och erbjuda kvalitetssäkrade insatser för studenter som behöver stöd för att må så bra som möjligt. 

Vill du veta mer? 

Huvudansvariga forskare i Sverige är Anne H Berman, professor vid Uppsala universitet och Claes Andersson, docent vid Malmö universitet. 

Eventuella frågor om projektet besvaras via epost: This is an email address