Julbord utan kött? Hälften av svenskarna fattar politiska beslut när de handlar

Carolin Zorell håller föreläsning

Ett julbord utan kött i år? Örebroforskaren Carolin Zorell talade om att bryta vanor och utmana traditioner på Kungliga Ingenjörsakademins seminarium om hållbar mat.
– Mat har blivit politik – inte minst har kor blivit en symbol för en åsiktskrock. Allt fler är överens om behovet att ställa om från kött till grönt – men samtidigt fortsätter olika grupper att ifrågasätta och motarbeta den rörelsen, säger Carolin Zorell, forskare i statskunskap vid Örebro universitet.

Hon var inbjuden för att tala om sin forskning om politisk konsumtion – människor som använder sin makt som konsumenter för att påverka. Undersökningar visar att hälften av svenskarna regelbundet tar politiska beslut när de handlar.

– Frågor om miljö, mänskliga rättigheter och arbetares villkor påverkar vilka varor människor köper eller inte köper, säger Carolin Zorell.

Men samtidigt fortsätter vårt kollektiva minne att förknippa kött, fisk och kaloririka livsmedel med välstånd och bekvämlighet och de hamnar i centrum på våra tallrikar - särskilt vid tillfällen som jul.

– När vi börjar reflektera över detta kan vi lätt inse att det extraordinära i tillfälle som julbordet är numera är påhittat. Vi kan ständigt äta sill, prinskorv och skinka. Verkligheten i dag är att vi måste tänka om när det gäller vanor och traditioner.

Skrämmande för många

Det är obekvämt eller till och med skrämmande för många, menar Carolin Zorell, och människor hanterar det på olika sätt. Några ignorerar behovet av förändring eller förnekar det medan andra välkomnar det.

– Varje förändring av kosthållningen kräver att vi också förändras mentalt, att vi utmanar kulturella normer, praxis och vanor som vi har etablerat under decennier.

– Men vi kan själva aktivt arbeta för hållbara livsmedelsval. Ett projekt som vi alla kan arbeta med nu är att till exempel göra våra julmiddagar mer vegetariska.

Se hela seminariet här