Klimat- och miljöministern ställer sig bakom forskarnas upprop

Ingrid Ericson Jogsten öppnar ett kylskåp med prover.

”Mitt svar är glasklart: det gör jag med glädje”.
Det beskedet ger miljöminister Annika Strandhäll som svar på ett upprop från svenska forskare att verka för FN-panel mot miljögifter.
– Jag tycker det är oerhört glädjande att Sverige fortsatt vill vara i framkant vad gäller miljögiftsfrågor, säger Ingrid Ericson Jogsten.

Ingrid Ericson Jogsten, docent i miljökemi, är en av elva forskare vid Örebro universitet, som tillsammans med ett hundratal svenska forskarkolleger skrivit till Annika Strandhäll och uppmanat henne att verka för en internationell panel som ska stärka skyddet mot farliga kemikalier.

Uppropet är en samlad aktion från forskare i 85 länder som skickat brev till sina regeringar. Forskarnas mål är att en resolution om instiftandet av en panel ska antas på FN:s miljöförsamling i Nairobi i slutet av februari. Förslaget stöds redan av Schweiz, Storbritannien, Costa Rica, Ghana, Mali och Uruguay.

– Jag hoppas fler länder ställer sig bakom förslaget så att ett framtida beslut om en panel kan tas, säger Ingrid Ericson Jogsten.

Enskilda länders lagstiftning räcker inte

Forskarna kräver en panel enligt samma modell som FN:s klimatpanel IPCC och panelen för biologisk mångfald, IPBES, eftersom enskilda länders lagstiftning inte räcker till för att hindra att miljögifter sprids.

– En panel skulle vara ett viktigt steg framåt för att få igång ett globalt samarbete och överenskommelser om att sluta eller minska spridningen av farliga kemikalier, säger Ingrid Ericson Jogsten.

Annika Strandhäll skriver på Facebook att regeringen är positiv till inrättandet av en panel eftersom det är ett viktigt steg mot en giftfri vardag och en hållbar framtid.

”Vi ser att på kemikalie- och avfallsområdet saknas en vetenskapligt samordnad panel, något som varit av stor betydelse för områdena klimat och biodiversitet.”

Annika Strandhälls svar på forskarnas brev

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet