Klimatnätverk för att universitet och högskolor ska klara Parisavtalet

Frans Prenkert.

Nu startar ett nytt klimatnätverk med målet att Sveriges universitet och högskolor ska leva upp till Parisavtalet. Alla lärosäten deltar och Örebro universitet är en av sju värdar.
– Det här är en viktig del av universitetets eget arbete med hållbarhetsfrågorna, säger Frans Prenkert, ordförande för Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet.

Den hållbara forskaren – är den första workshopen, som klimatnätverket anordnar. På programmet står upphandling, flygresor och hur FN:s globala mål kan användas för att beskriva ett forskningsprojekts bidrag till en hållbar utveckling.

Save the date

Stockholms universitet

7 oktober

Klimatnätverket kommer jobba med resor, mat, energi, fastigheter, avfall, inköp, upphandling, investeringar, kolsänkor, utbildning, forskning, samverkan och studentfrågor.

– Det täcker alltså in det mesta och alla olika delar av universitetet måste vara engagerat – forskare, lärare, studenter och administration – för att det ska fungera, säger Frans Prenkert.

Den svenska högskolesektorn har drygt 54 000 anställda och 400 000 studenter. I det nya nätverket finns det möjlighet att dela med sig av goda exempel och arbeta tillsammans. Redan i oktober är det dags för den första workshopen.

Komma längre tillsammans

– Vi är många och kan göra skillnad tillsammans. Hela poängen med Klimatnätverket är att vi tillsammans kan formera oss och komma längre än om vi bara kämpar själva var och en för sig, säger Frans Prenkert.

Klimatnätverket har fått finansiering till hälften av Vinnova och Formas i fyra år. Resten står de sju lärosäten som är värdar för. Förutom Örebro universitet är det Sverige lantbruksuniversitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet och Sveriges förenade studentkårer.

Läs mer om Klimatnätverket

Läs mer om Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet