Ett 40-tal Örebroforskare med i upprop mot partiernas klimatpolitik

Fyrkanter som visar de globala hållberhetsmålen.

”Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar”
Ett fyrtiotal forskare vid Örebro universitet är med bland de nästan 2000 undertecknarna till ett upprop i Aftonbladet riktat mot partierna i valrörelsen.

Forskarna beskriver i texten hur de är både arga och förtvivlade över att en majoritet av de politiska partierna överger klimatpolitiken och agerar stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål.

Läs ”Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar”