Nu är det dags att nominera till pedagogiska priset 2022

Anna-Karin Andershed och Nicolaie Kattah.

Har du en lärare som du vill uppmärksamma lite extra? En lärare som har fått dig att tänka ett steg längre och är viktig för dig i din utbildning? Nu kan du nominera din favoritlärare till pedagogiska priset 2022.

– Pedagogiska priset är ett sätt för universitetets studenter att lyfta lärarna som undervisar på ett sätt som sätter studenterna i centrum, tillägger Nicolaie Kattah, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Örebro studentkår.

Mellan den 7 – 20 november har du som student möjlighet att nominera din favoritlärare till pedagogiska priset. På uppdrag från Örebro universitet delar Örebro studentkår ut pedagogiska priset till två lärare som har förmedlat kunskaper på ett engagerat sätt.

– Det är viktigt att uppmärksamma våra skickliga lärare och den roll de spelar för studenternas lärande och utveckling, därför ber vi varje år Örebro studentkår att utse två pedagogiska pristagare, tillägger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Efter att nomineringsperioden är avslutad utser en bedömargrupp två vinnare till pedagogiska priset. Bedömargruppen vet inte vilka de nominerade lärarna är eller vilken institution de kommer ifrån. Bedömningen sker utifrån de motiveringar studenterna har skrivit i fritextsvaren och hur lärarna har blivit bedömda på poängskalorna i nomineringsformuläret.

– Lägg krut och tid på den motivering du skriver, det är inte antalet motiveringar som bedömargruppen tittar på, säger Nicolaie Kattah.

Text och foto: Anna Asplund


Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2021: John Barnes och Magnus Hansson

2020: Annika Göran-Rodell och Joakim Petersson 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic 

Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

Varje år får alla studenter vid Örebro universitet nominera lärare som de anser förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt. En bedömargrupp från Örebro studentkår och studenter utser sedan vilka lärare som får priset. Inför bedömningen får bedömargruppen inte se namn, kön eller institutionstillhörighet på de nominerade lärarna.

När pristagarna väljs av Örebro studentkårs bedömargrupp utgår gruppen från fem kriterier, vilket innebär att antalet nomineringar per lärare inte är av stor vikt. Fokus är att nomineringen ska uppfylla kriterierna, inte antalet nomineringar en lärare har fått. Örebro studentkår har valt den metoden för att få en bredd av pristagare, oberoende av kursens storlek.

Inför pedagogiska priset 2021 reviderades avtalet mellan Örebro universitet och Örebro studentkår. I det nya avtalet förändrades formuleringen ”priset ska tilldelas en man och en kvinna” till ”priset ska tilldelas två personer”. Örebro universitet och Örebro studentkår ser ett värde av att valet av pristagarna ska vara könsneutralt. 

Bedömargruppens fem kriterier

Akademisk grund
Hur visar läraren att hen har breda, aktuella och forskningsanknutna kunskaper i ämnet?

Nytänkande inom högskolepedagogik
Hur använder läraren olika undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen till olika nivåer och målgrupper?

Aktiv kunskapsutveckling
Hur skapar läraren engagemang hos sina studenter?
Hur märks det att läraren lyssnar till och använder återkoppling från studenterna för att utveckla sin undervisning?

Kritiskt tänkande
Hur uppmuntrar läraren till en utveckling av studenternas kritiska tänkande och problemlösningsförmåga?

Internationella perspektiv
Hur visar läraren öppenhet för olika erfarenheter och mångfald?