Forskning lägger grunden för ny behandling vid artros

Forskargruppen utomhus.

Ola Nilsson har tillsammans med kollegorna Zelong Dou, Lars Ottosson, Marta Baroncelli och Ameya Bendre undersökt hur de kan påverka ledbrosket.

Nya behandlingar vid artros och bättre metoder för att tillverka ledbrosk i laboratorium – det har en ny upptäckt lagt grunden för.
– Mekanismer som styr ledbroskets utveckling har inte studerats i detalj förrän nu, säger Ola Nilsson, professor i medicin vid Örebro universitet.

Läs artikeln i Regenerative Medicine

I våra leder, där två ben möts, är benändarna täckta med ett ledbrosk som tillsammans med ledvätskan skyddar benen mot stötar. Ledbrosket och ledvätskan ser till att leden fungerar och att vi kan röra oss friktionsfritt utan att benen i lederna skadar varandra.

Vid degenerativa sjukdomar som till exempel artros bryts brosket i leden ned samtidigt som det inte bildas ny lika snabbt.

Tillverka ledbrosk i labbet

– Vi har identifierat en ny mekanism. Cellerna som producerar ledvätska bidrar också till faktorer som styr ledbroskets utveckling och skyddar ledbrosket från mineralisering och nedbrytning, säger Ola Nilsson.

– Denna mekanism påverkar alltså ledbroskets utveckling och underhåll och kan leda till nya behandlingar mot degenerativa ledsjukdomar som artros och till förbättrade metoder för tillverkning av ledbrosk i labbet.

Hur går ni vidare nu?

– Vi kommer nu att rena fram och identifiera dessa faktorer och sedan testa dem i artros- och ledbroskskademodeller för att förstå hur dessa bäst kan användas för att förebygga och behandla artros och ledbroskskador.