Ny studentkoordinator letar efter talangfulla studenter

Erik Hammar står på campus Örebro.

Civilingenjörsstudenten Erik Hammar jobbar vid sidan av studierna som studentkoordinator vid Örebro universitet. Uppdraget är att hitta AI-talanger bland universitetets studenter.
– AI är för alla, inte bara datavetare och ingenjörer, säger han.

Som studentkoordinator jobbar Erik Hammar, vid sidan av sina studier, i ett team med andra studenter för att utveckla studenters entreprenörskap vid Örebro universitet. Arbetet innebär att skapa, planera och genomföra olika evenemang och aktiviteter för andra studenter inom området entreprenörskap.

Studentkoordinatorerna arbetar på ORU Innovation Arena på uppdrag av avdelningen Kommunikation och samverkan.

Berätta om dig själv och din bakgrund?
– Jag är 26 år och kommer från Stockholm. Jag började plugga civilingenjör med inriktning datateknik tillsammans med den första civilingenjörskullen på universitetet under hösten 2016. Under studierna har jag varit engagerad en hel del i studentkåren och framförallt sektionen TekNat; bland annat som general för introt 2018, näringslivsansvarig samt ordförande i TekNats styrelse. 2019 fick jag en son och var föräldraledig ett tag, och återupptog studierna igen hösten 2021.

Hur började ditt intresse för AI och robotik?
– Intresset för teknik har alltid funnits hos mig, och robotar och AI känns som teknikens framkant. Till en början var det bara häftigt att se robotar i verkligheten, men mer och mer intresseras jag av hur AI och robotik kan hjälpa och underlätta för människor och driva samhället framåt. Att se vad AI är kapabel till i nuläget och tänka sig hur det kommer utvecklas de närmaste fem-tio åren är oerhört spännande.

Vad ska du göra i rollen som studentkoordinator?
– Mitt uppdrag går ut på att hitta studenter med talang för AI och robotik samt studenter som är intresserade av entreprenörskap och innovation. Tillsammans med de andra studentkoordinatorerna arrangerar vi event och träffar för att uppmärksamma studenter på de resurser och nätverk som finns här på universitetet samt uppmuntra dem till att ta vara på det.

Varför borde fler studenter intressera sig för AI och robotik?
– Både kombinationen av AI och robotik liksom delarna var och en för sig finns överallt i samhället och alla påverkas av det på ett eller annat sätt. Om vi har ett ökat intresse, och som följd en ökad förståelse, för AI så tror jag att vi lättare ser möjligheter och användningsområden. Ibland kan det nog finnas en rädsla för AI och robotik och den tror jag kan reduceras i takt med att förståelsen ökar. Jag tror också det finns en skev bild av att AI endast är för datavetare eller ingenjörer – det stämmer inte, AI är för alla. Många områden skulle kunna dra stor nytta av AI och robotik.

Text och foto: Jesper Eriksson