Ny studie om magbakterie kan stärka immunförsvaret hos människor med Parkinson

John-Peter Ganda Mall.

Örebroforskare ska undersöka om en bakterie kan stärka tarmens immunförsvar hos patienter med Parkinson – och vilka patienter som kan vara mottagliga för behandling. Projektet har fått över 400 000 kronor från The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism.

– De flesta patienter med Parkinsons sjukdom har problem med magen, ibland under flera år innan sjukdomen upptäcks. Tarmens immunceller och nervceller kan spela en viktig roll i sjukdomsutvecklingen, säger John-Peter Ganda Mall, forskare i biomedicin vid Örebro universitet.

I Sverige lever ungefär 20 000 personer med Parkinson. Skakningar, långsamhet och stelhet är vanliga besvär eftersom sjukdomen påverkar förmågan att kontrollera kroppen. Dessutom lider de flesta av magbesvär, inte sällan förstoppning. De har svårt att tömma tarmen ordentligt.

Mild inflammation orsak till magproblem

- Kopplingen mellan tarmen och hjärnan kan spela en viktig roll för utvecklingen och symptomen i Parkinsons. När tarmbarriären fungerar sämre skulle en mild inflammation kunna uppstå som kan vara en orsak till magproblemen som drabbar Parkinson patienter, säger John-Peter Ganda Mall.

Forskarna ska undersöka om en speciell probiotisk bakterie, Akkermansia muciniphila, kan hjälpa till att bygga en starkare tarmbarriär och på sikt möjligen minska magproblemen. Den finns i tarmfloran och har visat sig ha goda effekter i tidigare studier – men har ännu inte testats på patienter med Parkinson.

Text: Linda Harradine
Foto: Jasenka Dobric

I det här projektet används en sällsynt metod som har etablerats i Örebro. Forskare kommer analysera vävnadsprover från tjocktarmen i en så kallad Ussingkammare. Den håller tarmvävnaden vid liv utanför kroppen under några timmar och gör det möjligt för forskarna att studera hur tarmens barriär påverkas under olika förhållanden.

Tarmvävnad från patienter med Parkinson kommer stimuleras med bakterien Akkermansia muciniphila och jämföras med prover från en frisk kontrollgrupp. Projektet pågår under tre år och är ett samarbete med Vall´d Hebrons forskningscenter i Spanien. I Spanien kommer tarmslemhinnan studeras med elektronmikroskopi för att karaktärisera vilka som skulle kunna vara mer mottagliga för potentiell behandling.