Ökat samarbete om AI-frågor mellan Sverige och Italien

Människor står och lyssnar i robotlabbet på Örebro universitet.

Forskare från 21 lärosäten i Sverige och Italien deltog vid mötet i Örebro. Bland annat fanns möjlighet att besöka universitetets robotlabb.

Örebro universitet fortsätter att stärka kontakterna med Italien.
Nu har forskare inom AI samlats på Örebro universitet för att hitta gemensamma forskningsfrågor och samarbeten.
– Det var verkligen en lyckad workshop. Forskare som tillhör spetsen inom AI i Europa deltog och kunde utbyta erfarenheter. Det kommer ge ringar på vattnet, säger Emanuele Menegatti, professor i datavetenskap vid universitetet i Padua i Italien.

Swetaly University Collaboration startade 2019 och i dagsläget ingår ett 30-tal svenska och italienska lärosäten (hälften från vartdera landet) i samarbetet. I fokus står tre teman: AI, åldrande och akademisk frihet/riskutsatta forskare. Tillsammans med Göteborgs universitet ansvarar Örebro universitet för att arrangera seminarier och workshoppar. Ett av målen är att möjliggöra gemensamma forskningsansökningar av EU-medel.

Örebro universitet har huvudansvar för temat AI och stod under fredagen värd för en workshop, den andra i ordningen inom samarbetet. Forskare från 21 universitet i Sverige och Italien deltog.

– Vi är väldigt glada över att ha genomfört den här andra workshopen inom Swetalys AI-spår i ett hybridformat med hälften av forskarna på plats i Örebro och hälften via länk. Min förhoppning är att detta ska stärka samarbetet mellan Sverige och Italien – och ge resultat som kommer både vår AI-forskning och universitetet till nytta, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

Leonardo Lamanna står upp och föreläser framför två stora tv-skärmar.

Leonardo Lamanna var en av föreläsarna. Han arbetar i Örebro under tre månader, som en del i utbytet mellan Sverige och Italien.

14 presenterade sin forskning

En av de 14 personer som presenterade sin forskning under dagen är Leonardo Lamanna. Han är forskarstuderande inom datavetenskap vid Bruno Kessler-stiftelsen och universitetet i Brescia, Italien. Just nu är han i Sverige och vid Örebro universitet för ett utbyte under tre månader, som forskarstuderande hos professor Alessandro Saffiotti vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS).

– Mitt mål med att komma till Örebro universitet är att få chansen att samarbeta med seniora och juniora forskare, tillämpa min forskning, utöka mitt forskningsnätverk genom att presentera mitt forskningsprojekt i den här typen av sammanhang som AI-workshoppen inom Swetaly erbjuder, säger Leonardo Lamanna.

Viktigt samarbete

Örebro universitet har tagit initiativ till att inom ramen för Swetaly stödja och möjliggöra för utbyten för forskare i karriären mellan postdoc och professor, exempelvis genom att stå för kostnader för bostad.

– Det här är ett internationellt samarbete som är långsiktigt viktigt för Örebro universitet. Att vi har valt just Italien är inte en slump – här finns ledande AI-forskare och upparbetade kontakter med AASS.  I dessa tider är det också  extra värdefullt att kunna stärka nord-syd dimensionen av det europeiska samarbetet, säger rektor Johan Schnürer.

Foto: Carolina Wittenfelt