Olika villkor för arbetslösa beroende på bostadsort visar avhandling

John Brauer framför en grå vägg. I ena kanten av väggen växer det blommor.

John Brauer har undersökt kommunernas roll i svensk arbetsmarknadspolitik.

Insatserna för att stötta arbetslösa varierar mellan kommuner, både till omfattning och inriktning. Det visar Johan Brauer i sin doktorsavhandling i socialt arbete

– Det finns en risk att medborgares rätt till ekonomisk grundtrygghet skiftar beroende bostadsort. Det beror på att kommunerna ofta använder sina insatser för att villkora rätten till försörjningsstöd, säger han.

John Brauer har i sin doktorsavhandling undersökt kommunernas roll inom svensk arbetsmarknadspolitik, ur ett historiskt perspektiv och genom att jämföra kommuner.

Utformning av arbetsmarknadspolitiken har förändrats över tid, från att vara helt kommunal till helt statlig. Idag består den av både statliga och kommunala insatser.

De kommuner som har en mer omfattande aktiv arbetsmarknadspolitik tycks vara de kommuner som har högre arbetslöshet.

– Det kan vara önskvärt, eftersom behovet av aktiv arbetsmarknadspolitik kan antas vara större i dessa kommuner, säger Johan Brauer.

Uppdraget för Arbetsförmedlingen, som är den statliga utföraren av arbetsmarknadspolitiken, håller på att förändras.

– Förmodligen kommer de statligt betalda insatserna att skilja sig åt mellan kommunerna, beroende på hur de privata aktörerna väljer att etablera sig, säger John Brauer.

John Brauer ger också ett historiskt perspektiv till sin studie av dagens arbetsmarknadspolitik:

– Det är lätt att bli blind för den historiska kontinuiteten och se dagens utmaningar och problem som unika. Men många av de frågor som diskuteras inom dagens arbetsmarknadspolitik kommun har varit återkommande sedan 1800-talet – inte minst i frågor om ekonomiskt stöd till arbetslösa samt vem som ska ansvara för aktiva insatser.

 

Här kan du läsa hela avhandlingen "Labour Market Policies: Structure and Content, Space and Time"