Örebro universitet del av nationell mångmiljonsatsning på AI-utbildning

Tomt klassrum med bord och stolar och prickar som bildar ett plexus.

I januari gick startskottet för WASP-ED, ett nytt nationellt utvecklingsprogram för utbildning inom artificiell intelligens (AI). Programmet har fått ett anslag på 18,6 miljoner kronor från Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse och Örebro universitet är ett av fem lärosäten som deltar i satsningen.

Artificiell intelligens beskrivs inom forskarvärlden som den nya industriella revolutionen. Det handlar om alltifrån röststyrning och datorseende till robotar som samarbetar, självkörande bilar, avancerad visualisering och interaktion med mera.

På nationell nivå drivs forskningen inom AI främst genom forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program). Programmet, där Örebro universitet är ett av flera partnerlärosäten, är Sveriges enskilt största forskningssatsning någonsin.

Nu har WASP, tillsammans med systerprogrammet som har fokus på humaniora och samhälle (WASP-HS), fått ett anslag på 18,6 miljoner kronor för att starta ett utvecklingsprogram för utbildning inom AI, WASP-ED. Målet är att betydligt öka svenska universitets förmåga och kapacitet att tillhandahålla aktuell och relevant utbildning inom AI.

– Nu får vi en möjlighet att jobba nationellt kring utbildningsfrågor kopplade till AI och andra transformativa teknologier. Vårt mål är att stödja att utbildningar, inte bara de tekniska, tar ett signifikant steg framåt i att jobba med AI och det vi kallar transformativa teknologier, säger Fredrik Heintz, AI-forskare vid Linköpings universitet och ansvarig för WASP-ED.

Inkludera AI i fler utbildningar

Satsningen blir både ett utvecklings- och forskningsprogram som kompletterar den forskning som görs inom WASP och WASP-HS. Genom det arbete som startar inom ramen för WASP-ED kommer alla de lärosäten som är kopplade till WASP eller WASP-HS gemensamt kunna kraftsamla för att sprida kunskap om AI så att fler utbildningar får in moment som inkluderar AI.

Amy Loutfi.

Amy Loutfi.

– Örebro universitet har lång erfarenhet av att arbeta med utbildning inom AI, dels med yrkesverksamma inom Smarter och AI Competence for Sweden, dels med att inkludera moment av AI i andra utbildningar vid universitetet. Vår roll i WASP-ED blir att leda ett av utvecklingsprogrammets delprojekt med fokus på att ta fram gemensamma utbildningsprogram inom AI som kommer att involvera flera universitet, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

—Vi har redan många bra tekniska utbildningar som inkluderar AI-kurser, men det behöver även införas på övriga utbildningar. Det är minst lika viktigt för de som ska bli HR-specialister, ekonomer, läkare, sjuksköterskor, lärare med mera att förstå hur AI påverkar deras profession och hur de kan dra nytta av AI, säger Fredrik Heintz.

Nationell satsning

WASP-ED är en nationell satsning där fem lärosäten ingår: Linköpings universitet, Uppsala universitet, KTH, Örebro universitet och Göteborgs universitet. Linköpings universitet leder satsningen och arbetet med WASP-ED startade i januari.

Text: Annica Hesser, Linköpings universitet
           Jasenka Dobric, Örebro universitet

  • WASP-ED står för Wallenberg AI and Transformative Technologies Education Development Program.
  • WASP startade 2015 och har en total budget på 5,5 miljarder kronor.
  • WASP-HS (humaniora och samhälle) startade 2019 och har en total budget på 660 miljoner kronor.