Örebro universitet fördömer våldet mot studenter i Iran

Sveriges universitets- och högskoleförbund har offentliggjort ett uttalande som uttrycker djup oro över situationen i Iran.
Örebro universitet delar oron och fördömer mycket starkt våldet mot studenter och andra fredliga demonstranter.

– Det som nu sker i Iran står helt i strid med alla de värden som vi som universitet står för, såsom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet, säger rektor Johan Schnürer.

Här finns uttalandet i sin helhet.