Örebro universitet fortsatt topprankat bland världens unga universitet

Grafik som visar att Örebro universitet är på plats 84 på THE Young-rankning av världens unga universitet.

Örebro universitet hamnar på plats 84 när Times Higher Education rankar unga universitet i världen. Återigen är det kvaliteten i forskningen som bidrar till den höga placeringen.

För att inkluderas i rankningen ska två grundkriterier vara uppfyllda. Dels måste lärosätet bedriva utbildning på grundnivå, dels måste lärosätets forskare ha publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar under de senaste fem åren.

Rankningen bygger på lärosätenas egenrapportering, forskares enkätsvar och en citeringsanalys genomfört av ett internationellt förlag.

 

Times Higher Education, THE, rankar årligen de främsta universiteten i världen och har en särskild rankningslista för lärosäten som är yngre än 50 år. Antalet lärosäten som kvalificerar sig till THE Young-rankningen ökar för varje år. Årets rankning omfattar 539 unga lärosäten och Örebro universitet finns på plats 84.

– Förra året kom vi på plats 75 bland 475 lärosäten så vi ligger glädjande nog kvar bland den övre femtedelen av världens bästa unga universitet, säger rektor Johan Schnürer.

Lärosäten bedöms utifrån fem parametrar – undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och samverkan med näringslivet. Även i år utmärker sig Örebro universitet inom indikatorn citeringar – ett mått på att forskare runt om i världen hänvisar till Örebro universitets forskning i sina vetenskapliga artiklar.

– Det är särskilt glädjande att det är citeringar som ger utslaget eftersom det är ett så tydligt mått på forskningens kvalitet, fortsätter Johan Schnürer.

Flera svenska lärosäten på rankningen

Förutom Örebro universitet är tre andra svenska lärosäten med på rankningen av världens unga universitet. Linköpings universitet finns på plats 38, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, på plats 58 och Karlstad universitet placerar sig i intervallet 251-300.

På plats 403 i världsrankningen

Times Higher Education är en av världens högst ansedda universitetsrankningar. På rankningen av världens främsta universitet hamnar Örebro universitet på plats 403. Av runt 20 000 lärosäten som finns i världen ingick 1 662 i den rankningen.

Text: Jasenka Dobric