Örebro universitet och Mälardalens universitet i storsatsning på ny AI-nod – når en tiondel av landets befolkning

Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens universitet, och Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet. Tillsammans bildar lärosätena Mittnoden inom AI Sweden, för att accelerera användningen av AI inom både privat och offentlig sektor.

Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens universitet, och Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet. Tillsammans bildar lärosätena Mittnoden inom AI Sweden, för att accelerera användningen av AI inom både privat och offentlig sektor.

Samverkan med akademien är avgörande för att säkerställa att implementeringen av AI i den offentliga och privata sektorn blir framgångsrik. Därför bildar Örebro universitet och Mälardalens universitet nu Mittnoden inom AI Sweden. Satsningen finansieras av Vinnova och har en budget på 16 miljoner kronor.
– Mittnoden är en del av vårt AI-ekosystem där vi driver stark samverkan med andra aktörer i Sverige, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

Artificiell intelligens, AI, är en transformativ teknologi som har potential att i grunden förändra samhället. Många experter är eniga om att ny teknologi som AI är helt nödvändig för att människan ska kunna tackla de globala utmaningar vi står inför. Inom näringslivet kallas AI-utvecklingen ibland för den fjärde industriella revolutionen.

För att skynda på implementeringen bildades under 2019 AI Sweden, ett nationellt center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten liksom av näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Målet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft.

Mittnoden täcker in Örebro, Sörmland och Västmanland

Örebro universitet är sedan tidigare värd för den regionala Örebronoden inom AI Sweden. Nu ansluter Mälardalens universitet till samarbetet och tillsammans bildar parterna Mittnoden, som täcker Örebro, Sörmland och Västmanland. Region Örebro län, Region Sörmland och Region Västmanland bidrar med finansiering till Mittnoden och är en viktig del av samarbetet. 

I dag är över 100 aktörer över hela landet, från både privat och offentlig sektor, partners till AI Sweden. Mittnoden kommer att vara förankrad i både AI Swedens nationella mål och i de regionala strategier inom smart specialisering som tagits fram inom Östra Mellansverige. Uppdraget är att bygga ett starkt ekosystem och skapa värde för de lokala företagen och organisationerna genom AI Swedens erbjudanden. Noden ska också stärka det nationella arbetet genom att ta vara på och lyfta fram regionala styrkeområden i nationella strategiska projekt och samarbeten.

Mittnodens arbete kommer att baseras på fyra strategiska inriktningar: Att erbjuda samlokalisering och mötesplatser genom nätverk och samverkansplattformar, att generera och dela både kunskap och resurser, att attrahera och rekrytera talanger, samt att erbjuda ledarskap med erfarenhet av hur man arbetar med tekniska och samhälleliga framsteg.

”Universiteten spelar en viktig roll”

– Mälardalens universitet är på frammarsch vad gäller utbildning och tillämpad forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning för intelligenta system. Vi arbetar också inom många av de tillämpningsområden för AI som ligger i fokus för AI Swedens verksamheter –exempelvis hälso- och välfärdsteknik och miljöteknik. Det känns därför verkligen jätteroligt att vi nu getts möjligheten att vara med och bygga upp Mittnoden inom AI Sweden, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan och tf. prorektor vid Mälardalens universitet, och fortsätter:

– Kanske extra spännande är att detta kommer att vara den enda noden med två lärosäten som värdar, och att vi alltså får göra detta just tillsammans med Örebro universitet. Det känns också för oss väldigt roligt att vi kommer att kunna fokusera på tillämpningar för, och samarbeten med, både offentliga och privata aktörer. Att delta i skapandet av Mittnoden inom AI Sweden innebär för oss en stor potential för ett samhällsbidrag och för vidareutveckling inom områden där vi redan har en stark kompetens bland våra medarbetare och studenter, säger Helena Jerregård.

– Vårt arbete inom AI och robotik vid Örebro universitet har alltid handlat om att stödja och skapa ett komplett ekosystem – från stark forskning och utbildning till stark samverkan. Mittnoden är en del av vårt AI-ekosystem där vi driver stark samverkan med andra aktörer i Sverige. Mycket av arbetet handlar om att harmonisera det som händer regionalt med det som händer nationellt. Detta visar också att universiteten spelar en viktig roll vad gäller förmågan att ta till sig och implementera AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Örebro universitet och Mälardalens universitet