Örebrostudenter attraktiva på arbetsmarknaden: ”Våra studenter får jobb”

Studenter på campus.

Örebro universitet är ett av de lärosäten som placerar sig i topp när det gäller studenternas etablering på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
– Våra utbildningar ligger i linje med det som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Cecilia Mårdh Andersson, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Sista svarsdag 19 december

Kom ihåg att tacka ja till din plats senast den 19 december på Antagning.se.

Sen anmälan

Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser som startar i januari 2023 på Antagning.se.

I går var sista dagen att anmäla sig till vårens utbildningar. Ungefär 22 000 anmälningar har kommit in till Örebro universitet, som erbjuder ett stort antal kurser och 11 program som startar i januari 2023.

– Vi följer den nationella trenden och ser att söktrycket är tillbaka på ungefär samma nivåer som före coronapandemin, säger Cecilia Mårdh Andersson, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Utbildar till framtidsyrken

Bland de utbildningsprogram som startar till våren finns flera framtidsyrken som det enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer att vara stor efterfrågan på de kommande fem åren. Arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare, psykolog och systemvetare är några exempel, men även personalvetare, statistiker, ekonomer och socionomer går en positiv framtid till mötes.

– Vi vet att våra utbildningar möter de behov som finns på arbetsmarknaden – och vi vet också att studenter som läst vid Örebro universitet faktiskt får jobb, säger Cecilia Mårdh Andersson.

Örebro universitet bland de bästa i landet

När Svenskt Näringsliv i en ny rapport undersöker olika högskoleutbildningars relevans på arbetsmarknaden visar det sig mycket riktigt att Örebro universitet ofta återkommer i toppen, tillsammans med lärosäten som Karlstads universitet, Högskolan i Skövde och Mälardalens universitet.

För dem som tagit en kandidatexamen eller masterexamen i ekonomi är etableringsgraden efter studier vid Örebro universitet näst högst i Sverige. Tittar man på högskoleingenjörer sticker Örebro universitet ut som bäst av alla, strax före Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet.

Trygghet allt viktigare för unga

Och möjligheterna att faktiskt få jobb efter examen tror Svenskt Näringsliv kommer bli allt viktigare för den som väljer utbildning.

– För en generation som växer upp i oroliga tider växer efterfrågan på trygghet. Detta manifesteras bland annat i att lön, anställningstrygghet och förutsägbarhet spelar en allt större roll i tankarna kring framtiden, konstaterar Svenskt Näringsliv i rapporten.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Terése Classon Sundh