Successful ageing

PFAS i blodet kan kopplas till ulcerös kolit hos äldre

Frida Fart.

Frida Fart.

Äldre med ulcerös kolit har högre halter av högfluorerade ämnen (PFAS) i blodet jämfört med friska äldre. Samma ämnen påverkar tarmens barriärfunktion hos möss, vilket kan leda till att genomsläppligheten av skadliga ämnen ökar.
Det visar en ny avhandling i medicin av Frida Fart.

Till doktorsavhandlingen: The Ageing Gut, in Health and Disease

– Mina resultat tyder på att PFAS-ämnen kan ha en direkt påverkan på vår tarmhälsa, säger Frida Fart, doktorand inom forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet.

 I sin avhandling har Frida Fart undersökt maghälsan hos äldre personer. Både äldre med mag- och tarmsjukdom och friska äldre ingick i studien. Resultaten visar att äldre med ulcerös kolit hade högre koncentration av PFAS-ämnen i blodet jämfört med både friska äldre och äldre med Crohns sjukdom.

– Detta är ytterligare en pusselbit till vår förståelse av faktorer som kan ligga bakom inflammatorisk tarmsjukdom hos äldre, säger Frida Fart.

PFAS i blodet hos äldre med inflammatorisk tarmsjukdom påverkade även uppsättningen av gallsyror – som är bland annat viktiga vid upptag av fett från tarmen, fett- och sockermetabolism och vårt immunförsvar.

– Att PFAS har en effekt på gallsyror har även antytts tidigare, men hittills finns det få studier som har undersökt kopplingen hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom. Fler studier krävs för att se om studiens resultat även gäller hos en större population.

Högre koncentrationer av PFAS i blodet visade sig också ha negativ påverkan på tarmens barriärfunktion hos möss. Detta kan leda till att tarmen släpper in fler potentiellt skadliga ämnen genom tarmslemhinnan.

Vanligt med symptom i mag-tarmkanalen hos friska äldre

I en delstudie har Frida Fart undersökt maghälsa hos friska äldre som bor i eget hushåll. Omkring 65 procent av dem hade symptom i mag-tarmkanalen som förstoppning, matsmältningsbesvär eller diarré.

 – Dessa symptom är kopplade till sämre välmående hos äldre. Det kan handla om ångest, depression och stress, säger Frida Fart.

Vid en jämförelse av tarmfloran hos äldre orienterare och äldre som bor i eget hushåll visade det sig att orienterarna hade en mer hälsosam tarmflora. Den bestod av fler bakterier som kan associeras till en god maghälsa.

Resultaten visar också att mer än hälften av studiens deltagare åt för lite fibrer och proteiner.

– Maghälsan är viktig för vår allmänna hälsa och påverkas av en rad faktorer som diet, tarmflora, miljöfaktorer och en aktiv livsstil. Här finns det utrymme att med olika typer av insatser förbättra maghälsan hos äldre, säger Frida Fart.

Text och foto: Jasenka Dobric

PFAS
Högfluorerade ämnen, PFAS, är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön. På grund av sina fett-, smuts och vattenavvisande egenskaperna används de bland annat som impregnering av textilier, läder och pappersförpackningar. PFAS-ämnen är mycket svåra att bryta ner och vissa kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.

Läs mer om PFAS på Kemikalieinspektionens webbsida.