Projekt om teknik som hjälp till studenter att förbereda verksamhetsförlagd utbildning

Porträtt på Ann-Kristin  Rönnberg och Malin Prenkert

Ann-Kristin Rönnberg, USÖ och Malin Prenkert, Örebro universitet.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en del av utbildningen till sjuksköterska och läkare. Örebro universitet och Region Örebro län har fått 2 miljoner kronor av Vinnova för ett projekt med målet att hjälpa studenterna att få ut mer av sin kliniska praktik.

Första steget i projektet är en behovsanalys för att kartlägga om det finns särskilda upplevda svårigheter hos studenterna, och var extra insatser behöver sättas in.

– Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi vill vara i frontlinjen med innovativ teknik. Därför behöver vi även hitta sätt att samverka mellan lärosäte, vårdverksamhet och teknikföretag, säger Malin Prenkert, projektledare och proprefekt på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Kontakt med teknikföretag

På Örebro universitet finns digital teknik som kan användas för att återspegla olika miljöer, med möjlighet till virtuella patientmöten och inblick i olika kliniska miljöer.

– Vi har sett att studenter kan vara osäkra på sin förmåga i olika kliniska kompetenser och ibland tillbringas mycket tid i klinikplaceringar till att orientera sig i till exempel sjukhusmiljön. Vi tror att kunskapen från detta projekt kan bidra till att studenter får en kortare startsträcka in till den kliniska praktiken och kan ta vara på möjligheter till lärande, säger Ann-Kristin Rönnberg, verksamhetschef på Utbildningscentrum vid USÖ.

Projektet börjar i januari och pågå till oktober 2023. Efter att behoven har kartlagts genom intervjuer med studenter och VFU-aktörer kommer olika näringslivsaktörer att knytas till projektet.

– Vi tänker att VR-utvecklare och e-learningaktörer är intressanta och siktar på kontakter med teknikföretag för att diskutera tekniska lösningar, säger Malin Prenkert.