Rektors blogg: Illa far landet

En svensk flagga.

I Ukraina kämpar utmattade människor för sina liv mot den ryska aggressionen. De kämpar för demokrati och för yttrandefrihet, för sig själva och för hela Europa.

I Sverige misshandlar våldsverkare den polis som skall skydda medborgarna och ytterst vår demokrati och yttrandefrihet. I påskhelgen skedde detta i en av Örebros parker där ett par hundra upploppsmakare skadade ett 10-tal poliser och eldade upp ett antal polisbussar. Detta under fastemånaden ramadan och på den annars stilla långfredagen – en sorgens och allvarets dag i den kristna kalendern. Universitetet känner mycket starkt med de skadade poliserna, deras familjer och kollegor i Örebro och andra delar av landet.

Personligen ogillar jag djupt hädelse och smädelse av människors religiösa uppfattningar. Att bränna religioners heliga skrifter är bara kränkande och dumt. Men – i ett demokratiskt samhälle väger yttrandefrihet och mötesfrihet tyngre. För ett universitet är akademisk frihet helt avgörande och den kan bara utvecklas inom en demokrati.  Forskningen skall inte väja för de svåra frågorna, utan låta olika perspektiv mötas i respektfyllda samtal i fritt sökande efter ny kunskap. Det som skedde i påskhelgen lämnar många sådana frågor som måste kunna besvaras.

Jag har tagit titeln till detta inlägg från namnet på en bok av den bortgångne brittisk-amerikanska författaren Tony Judt. Detta för att långfredagens händelser i Sveaparken verkligen är symtom på ett land som far illa. De många skjutningarna, gängkriminaliteten och att så många vuxna människor inte kan försörja sig själva är andra tecken på att Sverige inte mår bra.  Denna negativa samhällsutveckling är djupt oroande. Den skadar tilliten mellan människor, men också tilliten till politiken och därmed till demokratin.

Tony Judt har ett perspektiv på samhället som i många stycken skiljer sig från mitt, men jag håller ändå helt med om att:
“The only thing worse than too much government is too little: in failed states, people suffer at least as much violence and injustice as under authoritarian rule, and in addition their trains do not run on time.”

Sverige är naturligtvis ännu långt ifrån att vara en ”failed state”. Men det blir alltmer uppenbart att staten har inte har tillräcklig kontroll och att dess nödvändiga våldsmonopol är allvarligt utmanat. Långfredagens upplopp är därför inte bara en fråga för polis, press och politiker utan något som verkligen angår oss alla.

Ett universitets uppgift är bland mycket annat att vara samhällets levande minne, men rimligen också dess känsliga spaningsradar. En radar som både kan synliggöra klimatförändringar, prediktera pandemiförlopp och i tid upptäcka viktiga samhällsförändringar.

Johan Schnürer

Rektor

Ps. Landet Sverige far självklart inte bara illa. Det är väldigt mycket som fungerar bra i Sverige. Men klarar inte staten av att upprätthålla inre och yttre säkerhet så riskerar faktiskt allt annat att fallera.