Rektorsblogg: Ett nytt år och ljusa dagar framför oss

Entréhuset bakom en snöig Krakadamm.

Det kanske kan vara svårt att tro när man finns mitt i ett mörkt töcken av omikron och influensa-virus – men dagarna blir faktiskt längre och ljuset kommer verkligen åter.

För universitetet blev NA:s lansering av forskarkrönikorna en riktigt fin start på det nya året. Tio av våra forskare turas nu om att skriva en krönika varje fredag. Det är extra roligt att ytterligare minst 20 tidningar runt om i landet också publicerar krönikorna. Viktigt för både individerna och för vår synlighet och positionering som lärosäte. Det kan säkert också öka möjligheten att rekrytera framtida studenter och medarbetare.

Forskarna får bra stöd av kommunikationsavdelningen med att formulera sina krönikor så att de blir tillgängliga för en bred allmänhet. Detta kräver vissa avvägningar. Det är viktigt att skriva så att många kan ta del av kunskapen. Det är också viktigt att visa forskningens komplexitet. Likaså att det kräver stor ansträngning och tar mycket lång tid att bli verkligt kunnig inom ett forskningsfält. Detta är särskilt viktigt i en tid där 20 minuters googlande verkar kunna göra vem som helst till expert på vad som helst.

Nu under våren skall universitetet revidera vår gällande Vision och strategi 2018 - 2022. Vi skall då främst se över strategiska mål och utvecklingsområden. Universitetets övergripande visionsmening, ”Ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling”, har bred acceptans och lär finnas kvar. Ni kommer alla att erbjudas möjlighet att vara med i arbetet. Processen kommer att läggas upp på ungefär samma sätt som 2017 men inte kräva lika mycket arbete.

Under första delen av våren sker också ett intensivt arbete med att ta fram underlag till UKÄ:s granskning av vårt kvalitetssystem för forskning och utbildning. Det är mycket viktigt att alla våra styrdokument hänger ihop i ett system som klarar en tuff granskning. Det är minst lika viktigt att vi också har en levande kvalitetskultur i vardagen. Den kollegiala dialogen och granskningen är helt avgörande för att kunna vara ett framstående universitet. Detta gäller inte minst frågor om god forskningssed och etik. Den dialogen är alldeles särskilt viktigt för doktorander och post docs, kanske i synnerhet i miljöer med medarbetare från många olika forskningskulturer.

I januari börjar vår mångvetenskapliga ”Plattform för en hållbar framtid” på allvar sitt arbete. Det finns ett mycket starkt engagemang från fakulteterna som utsett varsin representant till den operativa styrgruppen. Här kommer samarbetet mellan olika vetenskapliga discipliner, gärna i samverkan med externa aktörer, att kunna göra stor skillnad i viktiga samhällsfrågor.

Vi behöver också utveckla våra internationella samarbeten. Detta sker nu bland annat inom NEOLAiA, en allians med åtta andra lärosäten med målet att bli ett ”Europauniversitet” inom EU-initiativet ”European Universities”. Samarbeten har påbörjats inom flera ämnen med olika NEOLAiA-lärosäten. Deadline för ansökan till EU är i mars med förväntat beslut i juli. Ökade kontakter är självklart bra för både utbildning och forskning och bidrar också till dialog, förståelse och demokratiutveckling i Europa.

På tal om demokrati – I höst går ju Sverige till val.  Politiskt insatta personer brukar ofta säga att ”högskolepolitiska utspel vinner inga val”. Trots det skall universitetet skall göra sitt allra bästa för att inte våra frågor skall glömmas bort i valrörelsen.

 

Önskar er alla en riktigt fin start på det nya arbetsåret

Johan

 

Ps Just när denna blogg skall publiceras kommer besked om nya restriktioner. För universitetets del ganska lika de vi redan följer och regeringen betonar att restriktionerna skall bli så kortvariga som möjligt.

Så trots allt, ljusare dagar framför oss!