”Säg som det är så kan vi samarbeta bättre”

I panelen satt Erik Jannesson, Expert effektmätning, Serus, Tommy Borglund och Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet. Moderator var Christina Wahlström, Idéer för livet.

I panelen satt Erik Jannesson, Expert effektmätning, Serus, Tommy Borglund och Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet. Moderator var Christina Wahlström, Idéer för livet.

Det nya näringslivet – det var temat i ett av Skandias seminarier i Almedalen.
– Ostrategiskt stort givande. Det har förvånat mig. Vi tror att alla ska vara strategiska. Men i så här stora händelser då bara gör man, sade Tommy Borglund, forskare i företagsekonomi vid Örebro universitet.

Efter corona och nu med kriget i Ukraina kan forskarna se nya mönster växa fram. Näringslivet tar ett större ansvar för demokrati.

– Det sker stora förändringar. De donerar pengar, de bojkottar och de protesterar. Demokrati är den nya hållbarhetsfrågan och det går snabbt, säger Tommy Borglund.

– Förr var det långa beslutsprocesser innan företag donerade pengar. Nu kan det ske på fyra timmar. De gör det som är i linje med deras värderingar.

Accepterat att tjäna pengar

Temat för seminariet var hur näringsliv, stiftelser och filantroper kan bidra till sociala investeringar. Tommy Borglund beskrev hur näringslivet tar ett större ansvar men att det också är accepterat att tjäna pengar på sina insatser.

– När vi frågar olika organisationer, kommuner och regioner så tycker de inte att det är fel. De förstår att företagen gör det för affärsnytta och de tycker det är bra. Det är bättre de lägger korten på bordet. Säg som det är så kan vi samarbeta bättre, säger Tommy Borglund.

Han beskriver två forskningsprojekt som följer satsningar som offentlig verksamhet och näringsliv gör tillsammans, ett i Frölunda i Göteborg och ett i Vivalla i Örebro. Forskningen visar att det ger resultat. I Vivalla har Skanska och Örebro bostäder startat ett praktikprogram och hälften av deltagarna får fasta jobb efteråt.

Hur kan vi få till en samhällsförändring

– Men det finns ett men. Hur uppnår vi en stor förändring? Vivalla är fortfarande ett utanförskapsområde. Hur kan vi få till en samhällsförändring med hjälp av de små initiativen, frågar Tommy Borglund. 

Det finns inga svar i nuläget. Men socialt värdeskapande, det vill säga när företag tjänar pengar men samtidigt skapar något av värde för det omgivande samhället, blir allt vanligare.

– Shared value är ett omskrivet begrepp och växer fram till den största och viktigaste modellen för strategi och hållbarhet, säger Tommy Borglund.

Text: Linda Harradine
Foto: Skandia