Sjuksköterskestudenter ska stärka välfärdsteknik för äldre på särskilda boenden

Samuel Edelbring i en korridor

– Sjuksköterskestudenter har en nyckelroll i utvecklingen i projektet med välfärdsteknik, säger Samuel Edelbring, projektledare.

Sjuksköterskestudenter har en nyckelroll i ett projekt om så kallad välfärdsteknik som fått 2 miljoner kronor av Vinnova. Målet är att öka livskvaliteten för brukare i äldreomsorgen och att utveckla studenternas verksamhetsförlagda utbildning.

– Sjuksköterskestudenter har en nyckelroll i utvecklingen. På universitetet får de undervisning i välfärdsteknik, som kan handla om prylar men också om arbetssätt med digital teknik, säger Samuel Edelbring som leder projektet och är lektor och docent vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Projektet är en samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och sex kommuner i Örebro län: Örebro, Degerfors, Karlskoga, Ljusnarsberg, Hallsberg och Askersund. Studenterna gör praktik i kommunernas särskilda boenden och utgår från patientens eller brukarens eget behov för att förbättra eller bibehålla hälsa, trygghet och livskvalitet.

Stärker samarbetet

Målet för samverkansprojektet är att stärka kunskap och kompetens om teknikens roll för att stödja hälsa i äldreomsorgen. Dessutom kan studenterna pröva teoretisk kunskap och nya redskap i verkliga arbetslivet. Projektet stärker också samarbetet mellan universitet och den kommunala äldreomsorgen.

– Vi planerar ett unikt arbetssätt där olika aktörer från lärosätet, äldreomsorgen och regionen utvecklar aktiviteten tillsammans. Utvecklingen sker i återkommande gemensamma workshops där vi får ökad förståelse av våra olika organisationers intressen och behov och tar nästa steg utifrån lärdomar från det första, säger Samuel Edelbring.