Startskott för nya samarbeten med Italien inom AI

Jan Björklund, Sveriges ambassadör i Italien, inleder AI-workshoppen.

Jan Björklund, Sveriges ambassadör i Italien och tidigare minister för utbildning och forskning, inledde den första AI-workshoppen inom Swetaly University Collaboration.

Nya samarbeten inom forskning och högre utbildning stod på agendan när Örebro universitet arrangerade den första workshoppen på temat AI inom ramen för Swetaly University Collaboration – en satsning med målet att stärka de akademiska relationerna mellan Sverige och Italien.

– Vi är väldigt glada att vi kunde genomföra den första AI-workshoppen, även om den blev digital. Min förhoppning är att detta ska stärka våra samarbeten med Italien och leda till nya, både inom forskning och utbildning, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

AI-workshoppen lockade mer än 80 forskare från 9 svenska och 13 italienska lärosäten. Förutom forskarpresentationer på teman AI och robotik samt AI och covid-19 fick deltagarna också möjlighet att bekanta sig med varandra och få en inblick i varandras forskning.

– Den första AI-workshoppen var en succé. Många italienska och svenska universitet som deltog är huvudaktörer inom AI i Europa och kan driva fram forskningen och utvecklingen inom området, säger Emanuele Menegatti, professor i datavetenskap vid The University of Padua i Italien och medlem i organisationskommittén för Swetaly AI.

Strategiskt viktigt samarbete mellan länderna

Swetaly University Collaboration lanserades 2019 och i dagsläget ingår 17 svenska och 16 italienska lärosäten i samarbetet. Två forskningsområden ligger i fokus: AI och åldrande.

Tillsammans med Göteborgs universitet ansvarar Örebro universitet för att arrangera seminarier och workshoppar. Ett av målen är att möjliggöra gemensamma forskningsansökningar av EU-medel.

– Detta är särskilt viktigt nu då internationella samarbeten är väldigt betydelsefulla när man ska bedriva forskning av hög kvalitet. Som forskare möter vi ofta samma utmaningar vilket gör att vi kan hjälpa varandra att utvecklas, säger Amy Loutfi.

Nästa AI-workshop som Örebro universitet är värd för kommer att hållas i höst.

Text: Jasenka Dobric