Statsvetaren Agneta Blom har avlidit

Agneta Blom

Agneta Blom. Foto: Jesper Mattsson

Agneta Blom, docent i statskunskap vid Örebro universitet, har avlidit efter en tids sjukdom. Örebro universitet flaggar på halv stång fredagen den 22 april.

Agneta Blom kom till dåvarande högskolan i Örebro 1995.

Hon arbetade under hela sitt yrkesliv aktivt för att skapa täta band mellan akademin och omvärlden. I sin undervisning betonade hon hur teorierna hängde ihop med praktiken, och sin egen forskning spred hon både till politiker och allmänhet.

– Agneta Blom hade ett osedvanligt stort engagemang för Örebro universitet och dess studenter. Hon kommer att vara mycket saknad, men också länge ihågkommen, alldeles särskilt för sin vilja att ta sig an svåra uppdrag för universitetets räkning, säger rektor Johan Schnürer. Agneta var på ett unikt sätt både den aktiva samhällsmedborgaren, den analytiska akademikern och en fin medmänniska, tillägger han.

Hennes forskning handlade bland annat om chef- och ledarskap ur ett könsperspektiv och om demokrati. Inom universitetet hade hon också en lång rad viktiga chefsposter, bland annat som prefekt, akademichef och vicerektor.

Agneta Blom var sekreterare i de uppmärksammade statliga utredningarna om hot mot förtroendevalda och om förebyggande av våldsbejakande extremism. På uppdrag från regeringen arbetade hon även med den nationella samordningen mot idrottsrelaterad brottslighet. Hon föreläste ofta utanför universitetet och hade många utåtriktade uppdrag, bland annat som valkommentator i Sveriges Radio och som omtyckt borgerlig vigselförrättare.

Under senare år valde hon också att arbeta praktiskt med sina kunskaper om demokrati. Hon blev själv politiskt aktiv och ledde som ordförande kommunfullmäktiges möten i Örebro.

Uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande lämnade hon 2020. I höstas hängdes hennes porträtt upp i Rådhusets sessionssal i Örebro. Hon blev den första kvinna som fick sitt porträtt upphängt där, bland idel manliga företrädare.

Agneta Blom blev 60 år. Våra tankar går i dag i första hand till de anhöriga.