Terese Glatz var gästlärare i Singapore: ”Jag har blivit en bättre lärare och fått unika erfarenheter”

National University of Singapore är topprankat bland världens universitet av Times Higher Education.

National University of Singapore är topprankat bland världens universitet av Times Higher Education.

En vårtermin som gav både ny inspiration till undervisningen och nya forskningsidéer. Så sammanfattar Terese Glatz sin tid som gästlärare vid National University of Singapore.
– Jag har haft en fantastisk tid i Singapore och är så glad för den här erfarenheten, säger hon.

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, arbetar med att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Programmet Teaching Sabbatical ger lärare möjlighet att undervisa utomlands en termin vid något av STINT:s partnerlärosäten i Asien eller USA. 

Mer information hittar du här.

Intern deadline vid Örebro universitet är den 22 augusti.

Vid frågor kontakta: This is an email address

Redan 2019 fick Terese Glatz, docent i psykologi, STINT- stipendium för att arbeta som gästlärare i Asien. Tyvärr satte pandemin stopp för de planerna just då, men i våras kunde hon äntligen, tillsammans med sin familj, åka till Singapore.

– Det är alltid väldigt nyttigt att få insikter om hur andra gör. Som gästlärare har jag fått tid och möjlighet att reflektera över min egen undervisning och det har gjort mig till en bättre lärare, säger hon.  

Vid National University of Singapore, NUS, undervisade Terese Glatz i två kurser: utvecklingspsykologi och en labbkurs inom ungdomspsykologi. Att undervisa tillsammans med två kollegor gav henne en unik möjlighet till samarbete kring undervisning.

– Att hålla i en egen kurs skulle innebära en hel del administration och att lära sig den biten i ett nytt land skulle ta väldigt mycket tid. I stället kunde jag fokusera på att undervisa, träffa studenter och delta i seminarier och föreläsningar kopplade till pedagogik.

Studenter i grupp.

Terese Glatz undervisade i två kurser under sin tid som gästlärare: utvecklingspsykologi och en labbkurs inom ungdomspsykologi.


Intressant sätt att jobba med grupper

Terese Glatz, som också är lektor med högskolepedagogisk inriktning, berättar att hon blev inspirerad av den välutvecklade plattformen för pedagogisk utveckling som lärarna vid National University of Singapore har.

– Där delar lärare med sig av sina erfarenheter och inspirerar varandra på ett strukturerat sätt. Via utarbetade mentorsprogram kan lärare få hjälp med sin pedagogiska utveckling. Det är något jag tror vi skulle kunna utveckla mer på Örebro universitet.

Terese Glatz

Som gästlärare har Terese Glatz fått tid och möjlighet att reflektera över sin egen undervisning och det har gjort henne till en bättre lärare.

En annan sak som hon tar med sig från Singapore är sättet lärarna arbetar med studentgrupper. Exempelvis ägnar de en del av varje föreläsning till att få samspelet i en grupp att fungera.

– Vi tar för givet att studenter ska veta hur man arbetar i en grupp, men så är inte alltid fallet. Jag skulle vilja se om det finns möjlighet att arbeta på ett liknande sätt i mina kurser. Sedan arbetar de med reflektionsuppgifter kopplade till studenternas lärande vilket är också intressant.

Kontaktperson och hjälp med boendet                           

När det blev klart att Terese Glatz skulle åka till Singapore fick hon via STINT en kontaktperson vid NUS. Den kollegan undervisade hon sedan tillsammans med i en av kurserna.   

– Engelska är ett av de officiella språken i Singapore och undervisningsspråk vid universitetet.  Det gjorde det väldigt lätt att komma in i samhället.

Hon och hennes familj fick också hjälp med att hitta boende och allt pappersarbete som krävdes inför flytten.

– Det har underlättat extremt mycket, särskilt när man reser med två små barn. Samarbetet mellan universitet och STINT är väletablerat vilket kändes tryggt, berättar hon.

Bostadsområde Singapore.

Bostadsområde i Singapore där Terese Glatz bodde med sin familj.

Har du några tips till kollegor som funderar på en termin utomlands som gästlärare?

– Gör det, ta chansen! STINT-stipendiet är ett enkelt sätt att komma i väg och få unika erfarenheter.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Privat och Jasenka Dobric