This page in English

Times Higher Education 2023: Örebro universitet fortsatt bland världens 500 högst rankade universitet

Novahuset

Örebro universitet behåller sin placering bland de 500 främsta universiteten i årets rankning från Times Higher Education.

Times Higher Education är en av de mest ansedda av de globala rankingarna av universitet och av världens i runda tal 20 000 universitet finns 1 799 med i årets rankning, något fler än året innan. Utöver vetenskapliga citeringar ingår utbildning, forskning, internationalisering och finansiering från näringslivet i bedömningen.

Örebro universitet behåller sin plats i spannet 401 till 500. På listan över de 13 svenska universitet som deltar i årets rankning placerar sig Örebro universitet på plats 11, i samma spann som Umeå universitet, och före Högskolan i Jönköping och Karlstads universitet.

– Den internationella konkurrensen hårdnar och det är en prestation att ett så ungt universitet finns bland världens 500 bästa universitet, säger rektor Johan Schnürer.

Vetenskapliga citeringar är en betydande del av underlaget för rankningen från Times Higher Education. Citeringar innebär att andra forskare hänvisar till tidigare vetenskapliga studier. Örebro universitet placerar sig återigen som nummer tre bland 13 svenska universitet på listan, efter Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

– Detta är ett fint bevis på att universitetets forskning i genomsnitt håller mycket hög kvalitet, säger rektor Johan Schnürer.

Örebro universitet placerades sig för första gången 2015 på den globala topplistan från Times Higher Education. I förra årets rankning av världens unga universitet kom Örebro universitet på plats 84.  Örebro universitetet finns också med på Shanghai-rankningen (Academic Ranking of World Universities, ARWU).

Sidan med länkar till rankningarOm Times Higher Education

Lärosäten utvärderas utifrån olika kriterier och viktning inom följande områden: utbildning (30 procent), forskning (30 procent), citeringar (30 procent), internationalisering (7,5 procent) och näringslivsfinansiering (2,5 procent).

För att bli inkluderad i rankningen ska två grundkriterier vara uppfyllda. Dels måste lärosätet bedriva utbildning på grundnivå, dels måste lärosätets forskare ha publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar under den senaste femårsperioden.

Rankningen bygger på lärosätenas egenrapportering, forskares enkätsvar och en oberoende citeringsanalys genomförd av ett internationellt förlag.