Två alumner ministrar i nya regeringen

Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman.

I veckan stod det klart att Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman, båda moderater och alumner från Handelshögskolan vid Örebro universitet tar plats i Sveriges nya regering.

Elisabeth Svantesson flyttade från Östersund till Örebro 1987 för att studera företagsekonomi och tog examen med inriktning på marknadsföring 1991. Efter att ha läst nationalekonomi i Uppsala återvände hon till Örebro universitet som lärare och senare doktorand i nationalekonomi.

Hon lade fram sin licentiatavhandling 2006 som handlade om integration av nyanlända invandrare.  Handledare var professor Lars Hultkrantz. Hon blev i valet 2006 riksdagsledamot för Moderaterna.

Niklas Wykman kom till Örebro universitet som doktorand 2013 efter att ha läst matematiskt statistik vid Stockholms universitet. Hans avhandlingsarbete ingår i studier av det svenska  skattesystemets utveckling från 1862 och framåt och kartlägger samtliga skatter, bland annat beskattningen av arbets- och kapitalinkomster. Effekterna av skattesystemet på entreprenörskap, företagsdynamik och ekonomisk tillväxt ingår också.