This page in English

Successful ageing

Två portioner grönsaker per dag tillräckligt för att skydda äldre mot inflammation

Flera olika grönsaker på ett bord.

Endast två portioner grönsaker per dag kan minska risken för inflammation som slår till mot flera ställen i kroppen samtidigt. Frukt däremot verkar inte ha samma effekt. Det visar en ny avhandling om äldre från Örebro universitet.

– Resultaten kan användas av alla som vill förbättra sin hälsa. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också ha nytta av resultaten i sitt arbete med att främja ett hälsosamt åldrande, säger Konstantinos- Georgios Papaioannou som nyligen har disputerat inom forskarskolan Newbreed som också är en del av den strategiska satsningen Successful ageing vid Örebro universitet.

I sin avhandling har han visat att nivåerna av den inflammatoriska markören interleukin-6 (IL-6) är betydligt lägre hos äldre som åt minst två portioner grönsaker dagligen jämfört med dem som äter mindre än så. Sambandet är oberoende av deltagarnas fysiska aktivitet, stillasittande, mängden kroppsfett eller mängden hälsosam mat de åt i övrigt.

– Det är i linje med tidigare forskning. Att vi har tagit hänsyn till mängden kroppsfett i vår studie stärker ytterligare våra resultat eftersom det finns ett samband mellan inflammatoriska markörer och mängden kroppsfett, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou.

Å andra sidan visade studien att frukt inte har samma effekt som grönsaker på någon av de sex inflammatoriska biomarkörerna som ingick i studien.  

– Det var något oväntat att vi inte hittade några kopplingar och det kan delvis förklaras med otillräckligt intag av frukter. Flera studier behövs inom det här området för att bestämma den optimala mängden frukt och grönsaker som ger positiva hälsoeffekter bland äldre.

Konstantinos-Georgios PapaioannouKonstantinos-Georgios Papaioannou.

Stillasittande skadar vår hälsa

I en delstudie undersökte Konstantinos-Georgios Papaioannou också kopplingen mellan stillasittande och inflammatoriska biomarkörer. I studien ingick 252 män och kvinnor mellan 65 och 70 år. Den stillasittande tiden mättes i perioder om 10 och 30 minuter liksom den totala tiden av stillasittande.

– Vi fann skadliga samband mellan för mycket stillasittande och inflammatoriska biomarkörer. Något som också var intressant var att vi såg att sambanden såg olika ut för kvinnor och män.

Måttlig till kraftig fysisk aktivitet kompenserade inte för de skadliga effekterna som för mycket stillasittande orsakade. Däremot hade den totala fysiska aktiviteten per dag en reducerande effekt på några av de skadliga sambanden mellan stillasittande och inflammation. Resultaten visar att det är minskad daglig fysisk aktivitet snarare än alltför mycket stillasittande som delvis kan förklara de skadliga sambanden mellan stillasittande och inflammatoriska biomarkörer.  

– Vår forskning stödjer de nuvarande riktlinjerna för kost och fysisk aktivitet. Den visar också att det dagliga intaget av grönsaker kan främja hälsan hos äldre även om intaget inte uppgår till det rekommenderade intaget som är fem knytnävsstora portioner frukt och grönt om dagen, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Jasenka Dobric och Unsplash