Undersöker cellers roll för hjärt- och kärlsjukdom

Mulugeta Zegeye.

Högt blodtryck och diabetes skadar celler i våra blodkärl och det kan leda till hjärtinfarkt och stroke. Nu ska Örebroforskaren Mulugeta Zegeye undersöka om det går att undvika genom att blockera två proteiner. Han har fått 2,3 miljoner från KK-stiftelsen.

Mulugeta Zegeye har fått ett anslag som kallas Prospekt från KK-stiftelsen. Det är en finansiering riktad till unga forskare för att ge dem möjlighet att leda ett forskningsprojekt tidigt i karriären.

– Det är spännande och en ära att få ta emot anslaget. Det ger mig möjlighet att genomföra och leda ett 2-årigt projekt som dessutom blir en viktig språngbräda för min akademiska karriär.

Han har tidigare undersökt inflammationsmarkören Interleukin-6, IL-6 och hur den kan vara en varningssignal för hjärtinfarkt.  

– Jag vill förstå endotelcellernas roll när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Att de inte längre fungerar som de ska – det är ett av de första stegen mot åderförkalkning, säger Mulugeta Zegeye.

Endotelcellerna täcker blodkärlens insida och motverkar inflammation. De fungerar som ett gränsskikt och skydd mellan vävnad och blod. När skyddet inte fungerar fastnar fett och inflammatoriska celler i kärlen, vilket leder till åderförkalkning och i värsta fall hjärtinfarkt eller stroke.

Att förstå kopplingen

De två proteinerna PDGF-R och MMP-9 påverkas av till exempel diabetes och högt blodtryck och de får i sin tur endotelcellerna att omvandlas och förlora sin funktion. Han ska undersöka om vi kan undvika detta genom att blockera proteinerna.

– Att i detalj förstå kopplingen mellan riskfaktorer, endotelcellerna och hjärt- och kärlsjukdom är en lovande process, som kan leda till nya läkemedel, säger Mulugeta Zegeye.

Forskningen sker i flera steg. I första steget gör man studier på molekylärnivå i labbet. Han kommer undersöka hur proteinerna får endotelcellerna att förändras. I och med förändringen förlorar inte bara kärlen sitt skydd utan den förvärrar också inflammationen.

Undvika förändring

Mulugeta Zegeye ska göra försök för att se om det går att undvika förändringen genom att blockera proteinerna.

– Arbetet i labbet lägger grunden för ytterligare studier längre fram, som i sin tur förhoppningsvis leder till nya läkemedel, säger han.

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen och står bakom nästan vart tredje dödsfall. Det finns ett antal kända riskfaktorer som ökar risken att drabbas som till exempel övervikt, diabetes, högt blodtryck och rökning. Ofta påverkar de inte hjärtat direkt utan verkar indirekt på flera olika sätt – som i det här fallet.

Projektet är ett samarbete med Thermo Fisher Scientific och Affibody.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson