Universitetet fortsätter samarbetet med Karlskoga - men lämnar tomma lokaler

Nu lämnar Örebro universitet de kontorsrum i Karlskoga som inte längre används.
Det betyder också att skylten på byggnaden plockas ner.
Men samarbetet med företag och andra verksamheter utvecklas aktivt i en rad olika projekt i kommunen.

Redan förra året flyttade Alfred Nobel Science Park in i den nya Innovationsarenan i Örebro. Därmed lämnade universitetet större delen av de lokaler som har hyrts på Gammelbackavägen i Karlskoga.

Den sista mars kommer också de kvarvarande två kontorsrummen att tömmas, eftersom det inte längre finns något behov av dem. Karlskoga kommun har också sedan tidigare valt att avsluta sitt delägarskap i Alfred Nobel Science Park.

Men universitetets samverkan med olika aktörer i Karlskoga kring forskning och utbildning fortsätter.

Flera av universitetets forskningsprojekt har direkt koppling till kommunen. Under de senaste åren har till exempel studier finansierats om vad som har gjort Karlskoga framgångsrikt som industrimiljö, men också om hälsa bland ungdomar och utveckling av modeller för ett framgångsrikt familjestöd.

Många studenter gör VFU eller examensarbeten i Karlskoga. De största företagen är intresserade av att rekrytera nyutbildade studenter och deltar regelbundet i universitetets rekryteringsmässor och mentorprogram. Några av företagen i kommunen är också bland de som har varit först ut med att skicka sina anställda på vidareutbildning inom AI-området.

Örebro universitet finansierar och deltar också i projekt kopplade till personen Alfred Nobel och hans herrgård Björkborn i Karlskoga.