Utvärderar stöd för barn som utsatts för våld av sina föräldrar

Åsa Källström, Sara Thunberg och Anna Petersén.

Åsa Källström, Sara Thunberg och Anna Petersén

Vilket stöd behöver barn som i polisförhör berättat om våld i familjen? Örebroforskare har fått 6 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att utvärdera en modell, som är utvecklad av socialtjänstens familjebehandlare.

– Modellen ska minska risken för att barn måste hantera sin oro och rädsla på egen hand. Det kan vara svårt att möta sina föräldrar efter att ha berättat för polisen om våld som föräldrarna utsatt dem för, säger Sara Thunberg, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet.

Hon ska tillsammans med kollegorna Anna Petersén och Åsa Källström undersöka hur modellen genomförs och dess effekter. Utvärderingen fokuserar särskilt på barn och föräldrar. En tidigare utvärdering har undersökt vad behandlare i sju olika kommuner tycker.

– Behandlarna uppskattar modellen och tycker att den är lätt att använda. Men det behövs en större vetenskaplig utvärdering – bland annat för att ta reda på om social- och polisutredningar påverkas, säger Anna Petersén.

Intervjua barn och föräldrar

Projektet ska undersöka hur modellen har genomförts. Forskarna kommer intervjua barn och föräldrar för att få en bild av hur modellen har fungerat för dem.

Forskarna kommer dessutom samla in erfarenheter från familjebehandlare som arbetar med modellen. De kommer studera dokument från socialutredningar för att jämföra hur ärenden skiljer sig åt beroende på om modellen har använts eller ej. Dessutom kommer socialsekreterare, poliser och åklagare få svara på frågor om hur deras arbete har påverkats av modellen.

– Utifrån detta kommer vi kunna ge en bra överblick för hur modellen fungerar och dessutom kunna ge konkreta förslag på hur modellen skulle kunna utvecklas, säger Åsa Källström.

Forskningsprojektet startar i år och kommer pågå till och med år 2026.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson