”Vi behöver vara modiga för att det ska gå snabbt”

Marie Brodin moderar seminariet.

Marie Brodin modererade ett samtal om grön vätgas och vad som krävs för att utvecklingen ska gå snabbare.

Den gröna vätgasrevolutionen är här men varför går det inte snabbare? Det var frågan som företaget Metacon ville få svar på i Almedalen. Marie Brodin, chef för Kommunikation och samverkan vid Örebro universitet, var moderator för deras seminarium.

Företaget Metacon utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. I Almedalen ville de lyfta den gröna vätgasen och de utmaningar som står i vägen för en snabb utveckling.

Grön vätgas innebär till skillnad från den blå eller grå att den har producerats med el från förnybara källor som sol eller vind. Att lagra vätgas är ett sätt att jämna ut toppar och dalar i efterfrågan av energi och kan fungera som ett lager av överskottsenergi.

– Frågan är inte längre om grön vätgas kommer att spela en viktig roll. Företag och den svenska staten behöver samarbeta med många olika sorters aktörer för att säkra både industrins och transporternas behov, säger Marie Brodin, som är ledamot i Metacons styrelse sedan 2021.

– Vi behöver förstå vilka stora trender som påverkar vår energiframtid. Och vi behöver vara modiga för att det ska gå snabbt.

Seminariedeltagarna var överens om att utmaningarna inte ligger i tekniken utan snarare inom ramen för investeringar för snabbare utbyggnad av infrastruktur och tillgång till kompetent arbetskraft. 

– EU tar stora steg framåt och i Sverige behöver vi samarbeten mellan näringsliv och statliga myndigheter och vi behöver det snabbt.

– Vi diskuterade hur vår kultur ibland står i vägen för ny teknik, eftersom Sverige inte är ett traditionellt gasland. Vi pratade om hur industrin driver på och samlas kring de behov och möjligheter de ser och hur de behöver få med sig både forskningens kraft och statliga bidrag för att möta utmaningarna.

Den stora frågan fick många svar.

– Det fanns en enighet om att den gröna vätgasrevolutionen är här och när vi samarbetar och samverkar kan det gå snabbt och vi kan tillsammans göra mycket för den gröna omställningen.

Marie Brodin, chef för Kommunikation och samverkan vid Örebro universitet modererade samtalet.

Deltagarna var:

Christer Wikner, vd för Metacon
Hans Kreisel, vd för Nordion Energi
Per Rosenqvist, vd för Energihandel, Statkraft
Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget
Arman, Teimouri, energipolitisk talesperson för Liberalerna