This page in English

Successful ageing

Äldre får sällan diagnos och behandling – trots tecken på adhd

Maja Dobrosavljevic porträtt.

Maja Dobrosavljevic.

Vuxna med adhd löper ökad risk att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar - demens, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Samtidigt får väldigt få vuxna idag diagnosen adhd, trots symptom. Det visar Maja Dobrosavljevic i en ny doktorsavhandling från Örebro universitet.

Personer med adhd har svårigheter med uppmärksamhet med eller utan samtidig överaktivitet och impulsivitet. Adhd blir ofta tydlig under barndomen, men de svårigheter som diagnosen medför kan kvarstå även i vuxen ålder.

– Ett betydande antal vuxna som är 50 år och äldre har milda adhd-symptom. Men många av dem har varken fått diagnos eller behandling, säger Maja Dobrosavljevic, som nyligen har disputerat i medicin vid Örebro universitet.

Resultaten bygger på en sammanställning av internationella registerdata och deltagarbaserade studier över fler än tjugo miljoner individer, inklusive 41 000 individer med diagnosen adhd.

– En anledning till att många äldre inte får diagnosen adhd kan vara att symptomen ofta misstas för åldrandets naturliga förlopp eller demenssjukdomar i ett tidigt stadium, säger hon.

Ökad risk för flera sjukdomar för vuxna med adhd

Avhandlingen visar också att vuxna med adhd löper högre risk att drabbas av flera åldersrelaterade sjukdomar: demens, högt blodtryck, hjärtsvikt, stroke, typ 2-diabetes och fetma.

– Personer med adhd hade en signifikant högre risk att drabbas av demens och få lindrig påverkan på förmågan att minnas, ta in och bearbeta information, säger Maja Dobrosavljevic.

Andra psykiatriska tillstånd och missbruksproblem ökade dessutom risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med adhd.

– Detta är något läkare kan behöva ta hänsyn till i kombination med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som rökning, högt blodtryck och diabetes.

Förbättra hälsa och livskvalitet

Att åldras med adhd är något vi i dagsläget vet väldigt lite om. Även vuxna med mildare adhd-symptom kan fortfarande drabbas av olika hälsoproblem och ha svårigheter att fungera i vardagen.

– Därför är det viktigt att öka medvetenheten om adhd hos den här gruppen så att fler kan få en korrekt diagnos och lämpliga insatser. På så sätt kan vi förebygga att de drabbas av allvarliga hälsoproblem senare i livet, säger Maja Dobrosavljevic.

Hur kan förebyggande insatser se ut för vuxna med adhd?

– Det kan handla om att hjälpa dem att utveckla hälsosamma kostbeteenden, få bättre sömn, öka fysisk aktivitet, sluta röka eller behandla potentiellt drog- eller alkoholmissbruk. 

Text och foto: Jasenka Dobric