Almedalen 2023: ” Vad ingår i kitet att vara kvinna? Det är inte att vara bra på matte och gilla teknik”

Mats Persson och Ulrika Sultan pratar.

– Det roligaste har varit att utmana andras tankar om flickor och deras teknikintresse, säger Ulrika Sultan, doktorand och lärare vid Örebro universitet och Linköpings universitet.

Hon deltog tillsammans med utbildningsminister Mats Persson i Sveriges Ingenjörers seminarium i Almedalen.

Ulrika Sultans önskelista:
 
1)    Se till att lärarutbildningen och skolvärlden är välfinansierad.
2)    Att vuxna kvinnor funderar på hur de pratar och beter sig runt teknik – de är förebilder.

– Det är lätt att prata om att flickor ska bli teknikintresserade men jag hittar egentligen inga bevis för att de behöver bli det, för de är redan det, säger Ulrika Sultan.
 
Frågorna var många. Hur ökar vi genomströmningen på ingenjörsutbildningarna? Varför väljer tjejer med toppbetyg i matematik bort teknikområdet? Och varför pratar vi fortfarande om detta, 60 år senare?
 
Ulrika Sultan är doktorand och forskar om flickors teknikintresse och hur det intresset kan behållas upp i vuxen ålder. Hon vill veta vad som skulle hända om vi börjar prata om flickor som teknikintresserade.
 
– Det börjar med oss, kvinnor, och hur vi pratar om oss själva. Vi säger att vi är dåliga på matte och inte är tekniska. Flickorna lyssnar på oss, säger Ulrika.

Det börjar tidigt

Hon tar ett exempel. En kvinna, som ska dela skärm i ett möte, säger ”Nu ska jag försöka dela skärm”. En man säger sällan att han ska försöka göra det.
 
– Varför säger vi försöka, när vi borde säga: Nu ska jag dela skärm, frågar Ulrika.
 
– Vad ingår i kitet att vara kvinna? Det är inte att vara bra på matte och gilla teknik. Titta på magasinen som finns vid kön till kassorna i mataffären och vad de handlar om som är riktade till kvinnor.
 
Och det börjar tidigt. Ulrika Sultan och hennes forskarkollegor intervjuar tjejer som tycker om teknik. Flickorna lyfter framför allt fram att de känner sig ensamma om att gilla teknik. De känner inga andra tjejer som gör det.
 
– Samtidigt finns det ingen forskning som visar att de allra yngsta flickorna inte gillar teknik. Vi har inte tittat på dem utan vi kommer med föreställningar och vi formar insatser efter dessa. Det får konsekvenser.

Behålla intresset 

Frågan är alltså om det behövs specialinsatser för att väcka flickors teknikintresse eller om det redan finns där och det snarare handlar om att behålla det.
 
– Det verkar som om flickor är teknikintresserade när de är barn men sedan händer något och flickor börjar prata om att de inte kan och att de inte hör till den tekniska världen. Och om de gillar teknik som äldre är de konstiga.
 
– Därför är lågstadiet jätteviktigt. Det pratas ofta om läs- och skrivsatsningar – men inte om satsningar på teknik i lågstadiet.

Pojkar blir inte ifrågasatta 

När det är dags att välja program på gymnasiet finns det tydliga skillnader mellan hur flickor och pojkar resonerar.
 
– För att flickor ska välja en gymnasieutbildning i teknik måste de se sig själva som tekniska. Killar söker dit ändå för de vill bli ingenjörer, säger Ulrika Sultan.
 
– Pojkar blir inte ifrågasatta. Hur kommer det sig att du gillar teknik? Det får tjejer som till exempel gillar att skruva med en bil höra hela tiden.

Hela panelen i bild.

Från vänster Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer, Mats Persson, utbildningsminister (L), Ulrika Sultan, Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare och Sara Anvarsson (moderator), andre vice ordförande, Sveriges Ingenjörer.

 

Seminariet i Almedalen täckte hela kedjan från lärarutbildning till färdig ingenjör.
 
– Det blev en fin röd tråd och det är bra med olika perspektiv. Forskaren och politikern ser till exempel på frågorna med olika ögon, konstaterar Ulrika Sultan.
 
Matematiksatsningen var ett exempel som visade det. Den kan ses som lyckad eftersom lärarna var positiva till den och fick energi. Det tog utbildningsministern fasta på.
 
– Men jag har också läst rapporten. Den visar att undervisningen inte blev bättre. Samtidigt som man fyllde på med extra tid till matte i grundskolan har man inte anställt fler behöriga lärare utan eleverna lämnas ensamma med obehöriga lärare, säger Ulrika Sultan.
 
Vad tar du med dig från Almedalen?
 
– Vikten av forskningskommunikation och att det finns en längtan efter det. Forskare kan vinna väldigt mycket på att kommunicera och samhället gynnas. Jag vill vara en röst för yngre flickor.
 
– Jag vill att fler får upp ögonen för vad forskning kan bidra med. Det är inte bara statistik och policyutveckling utan också tankar och idéer och vi vinner på att lyssna på varandra.

Framtidens ingenjörer - kan de räkna och kan vi räkna med dem?

Medverkande:
Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare
Mats Persson, utbildningsminister, (L)
Ulrika Sultan, doktorand och lärare, Örebro och Linköpings universitet
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
Sara Anvarsson (moderator), andre vice ordförande, Sveriges Ingenjörer

Text: Linda Harradine
Foto: Marie Brodin