Almedalen 2023: ”AI kan innebära färre arbetsuppgifter och högre lön”

Magnus Lodefalk och riksdagsledamoten Adrian Magnusson (S) sitter i ett tält.

Magnus Lodefalk berättade om slutsatser från sina pågående studier om AI och arbetsmarknaden för bland annat riksdagsledamoten Adrian Magnusson (S)

AI kan leda till färre arbetsuppgifter och högre lön. Det visar en pågående studie som Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi, delade med sig av vid ett seminarium om kompetens och matchning på framtidens arbetsmarknad.
– Tidigare forskning tyder på att de flesta jobb påverkas av AI, men att de flesta jobb inte försvinner, säger han.

Magnus Lodefalk är förutom forskare vid Örebro universitet också knuten till Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, som arrangerade seminariet, som bland annat handlade om hur ny teknik påverkar de gamla problemen med matchning av företagens efterfrågan på arbetskraft och kompetens i arbetskraften.

Magnus Lodefalk bidrog med preliminära resultat från flera studier om kopplingen mellan AI och jobb.

– En studie utifrån tyska data visar att anställda får högre lön och färre arbetsuppgifter i företag som påverkas av AI. Samma relation gäller inte i företag som påverkas av robotar, säger han.

Effekten av AI på företag och deras anställda är inte entydig.

– Utlandstelefonist är ett yrke som inte finns längre, medan andra tillkommer, som drönarpiloter och backend-utvecklare. Det som utmärker de nya jobben är att de finns i städer, relaterar till IT och ger högre löner. De administrativa jobben på landsbygden däremot minskar, säger, Magnus Lodefalk.

Magnus Lodefalk i Visby

AI i företag gynnar vissa anställda, visar studier som Magnus Lodefalk gjort, och som presenterade på seminariet.

Han redogjorde också för en annan pågående studie som indikerar att anställda som inte är AI-experter inte påverkas negativt i företag i sin tur påverkas av AI. Detta trots att företagens efterfrågan på AI-kompetens ökar kraftigt.

– Sammantaget är bilden att AI-utvecklingen är smärtsam för en del, medan att andra är vinnare. Ny teknik kräver också ett livslångt lärande. Vi måste också fundera på hur spelplanen för människor och teknik ser ut, säger han.

Magnus Lodefalk deltog också i ett seminarium på tisdagen om hur AI kan bidra till övergången till fossilfria energikällor och hur systemen kan optimeras. Han exemplifierade med satsningen på Örebro universitet där 4000 sensorer på campus ska se till att förbrukningen av energi blir så effektiv som bara är möjligt.

Text: Maria Elisson
Foto: Marie Brodin

Seminariet Kompetens och matchning på framtidens arbetsmarknad. Ny teknik, gamla problem?

Deltagare:

Lotta Stern, vd, professor, Ratio
Linda Weidenstedt, fil dr sociolog, Ratio
Johanna Grönbäck, kommunikationschef, Ratio
Mårten Blix, fil dr nationalekonomi, Ratio
Jan Jörnmark, docent
Magnus Lodefalk, docent, Ratio & Örebro universitet
Mattias Dahl, vvd, Svenskt Näringsliv
Martin Wästfelt, förhandlingschef, Unionen
Sara Övreby, samhällspolitisk chef, Google
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M)
Adrian Magnusson, riksdagsledamot (S)

 

Seminariet När elpriserna går upp, kan smarta system vara lösningen?

Deltagare:

Jörgen Söderlund, Head of Smart, Caverion
Jan Hellgren, Innovation Director, Vinci Energies
Magnus Lodefalk, Docent och lektor i nationalekonomi, Örebro Universitet, Ratio
Johanna Barr, Elnätsstrateg, Jämtkraft
Björn Berg, VD, Ngenic
Antoni Lacinai, Moderator
Kristofer Fröjd, SVP Strategy & Business Development, Ellevio Energy Solution