Almedalen2023: ”Det krävs utbildning på alla nivåer för mer transporter”

Per Ankarsjö och Johan Schnürer i Almedalen

Behovet av nya transporter ökar i Mälardalen. Samtidigt saknas arbetskraft inom alla områden och på alla nivåer. Rektor Johan Schnürer representerade akademin i mötet som diskuterade en ”kompetensstrategi för samhällsbyggare”.
– Det behövs mycket mer än utbildning på universitet för att lösa problemen, säger han.

Mälardalsrådet hade samlat politiker och representanter för Trafikverket och näringsliv för att vända och vrida på möjliga lösningar till den brist på yrkeskompetens som finns och som riskerar att stoppa utbyggnaden av transportinfrastrukturen.  I denna del av Sverige finns över fyra miljoner invånare och regionen står för nästan hälften av Sveriges BNP.

– Det behövs utbildning på alla nivåer för att möta behoven. Akademin kan givetvis bidra men jag lyfte också betydelsen av gymnasieutbildningar. Det är viktigt att se helheten och att arbetsgivarna måste erbjuda goda villkor också, säger Johan Schnürer.

Saknar kvinnor på utbildningen

Marknaden skriker efter ingenjörer.

– Idag saknar vi kvinnor och studenter med bakgrund utomlands på utbildningarna. Det är också avgörande att vi kan erbjuda möjligheter till livslångt lärande, säger Johan Schnürer.

Han tog också fram det som han själv kallar sin ”käpphäst”:

– Statens medel till utbildning har över tid har gröpts ur, oberoende av vilka som sitter i regeringen. Kvaliteten minskar över tid och om utvecklingen fortsätter kan bristen på pengar bli systemhotande.

– En lösning vore att minska antalet studenter, för att kunna höja kvaliteten på utbildningar, säger han för att illustrerar hur allvarlig situationen är.

Johan Schnürer representerade högskolesektorn under seminariet, men passade också på att föra fram AI och robotik som ett specifikt bidrag från Örebro universitet - som en del av den långsiktiga lösningen för att utveckla transporterna i Mälardalen.

Text: Maria Elisson
Foto: Marie Brodin

Seminariet Behöver Sverige en kompetensstrategi för samhällsbyggare - för en stärkt transportinfrastruktur

Medverkande:

Jens Sjöström, Investeringsregionråd, (S) Region Stockholm
Kristoffer Tamsons, Regionråd, (M) Region Stockholm
Therez Almerfors, Kommunalråd, (M) Uppsala kommun
Ulrika Heie, Ordförande, (C) Riksdagens trafikutskott
Marie-Louise Hänel Sandström, Ledamot, (M) Riksdagens utbildningsutskott
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Kristina Nyquist, VD, Siemens Mobility
Henrik Dider, HR-direktör, Trafikverket