Bok i mediehistoria med början i Big Bang: ”Flod av information redan för tusentals år sedan”

Patrik Lundell i en korridor

– Redan för flera tusen år sedan kunde människor uppleva att de drunknade i en informationsflod – och blixtsnabb kommunikation är knappast en nyhet, säger Patrik Lundell, professor i historia vid Örebro universitet.
Han har tillsammans med Johan Jarlbrink vid Umeå universitet och Pelle Snickars vid Lunds universitet gett ut en bok i mediehistoria, med början så långt tillbaka i tiden som det är möjligt att komma.

– Användargenererat och delat innehåll är gamla fenomen. Medier har alltid organiserat våra sociala liv – och termen ”sociala medier” döljer därför mer än den förklarar, säger Patrik Lundell.

Därför börjar författarna från början, i tidernas begynnelse, och därav titeln: From Big Bang to Big Data.

– Vår tids teknologiska förändringar har gjort gamla föreställningar överspelade. I praktiken – det vet alla – är medier mycket mer än press, radio och teve. Ändå är många fast i uppfattningar som är helt bestämda av 1900-talets massmedier. Det gör dem blinda för det mediala myller som alltid funnits, säger Patrik Lundell.

– Följer man med långt bak i historien, går det inte att blunda längre. Då framträder inte bara det antika Rom i ett annat ljus utan också vår tid.

Allt är sig inte likt

Författarna menar att vår upplevelse av att vi lever i en ny tid som är helt genomsyrad av medier är fullt begriplig – men inte ny. Det betyder inte att allt är sig likt.

– När våra makthavare twittrar är det förstås något annat än när deras tidigmoderna motsvarigheter kommunicerade genom allt från dikter och baletter till illuminationer, medaljer och statyer.

– Men att säga att politiken numera blivit genommedialiserad gör oss inte särskilt mycket klokare. Tvärtom. Med en historisk botten tvingas vi helt enkelt bli mer precisa i tolkningarna av vår samtid.

Perspektiv istället för tårtbit

Mediehistoria i den här tappningen är ett perspektiv, inte en särskild tårtbit av det förflutna. Alla mänskliga fenomen kan studeras utifrån de mediala förutsättningar som format dem.

– Alla samhällen har varit präglade av medier – vart och ett på sitt sätt. Det betyder också att våra möjligheter att förstå historien är formade av det förflutnas medier. Så i den meningen är mediehistoria också en uppgradering av den traditionella källkritiken, säger Patrik Lundell.

Vad vill du att läsaren tar med sig efter att ha läst boken?

– Att samtiden inte kan förstås utan historiska perspektiv – vilka alltid har en medial dimension. Ett tidsdjup gör inte bara tillvaron rikare. Det är också en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut, och det erbjuder dessutom alternativa sätt att tänka och se på saker.