”Det ekonomiska systemet måste förändras för att vi ska klara klimatkrisen”

Ståle Holgersen.

"Det är orealistiskt att tro att vi ska kunna stoppa klimatförändringarna med de ständiga krav på tillväxt och vinst som kapitalismen innebär", säger Ståle Holgersen.

Ståle Holgersen är forskare i kulturgeografi och ny som lektor vid Örebro universitet sedan i höstas. Han är aktuell med boken ”Krisernas tid: ekologi och ekonomi under kapitalismen” som han hoppas ska väcka debatt om hur samhället hanterar kriser.

Ståle Holgersen kommer ursprungligen från Norge och disputerade vid Lunds universitet 2014. Hans tidigare forskning har framför allt handlat om stadsplanering och stadsomvandling i relation till ekonomiska och ekologiska kriser.

En bild på omslaget till Ståle Holgersens bok.

I höstas gav han ut sin andra bok som tar avstamp i forskningen, men som på ett populärvetenskapligt sätt utforskar hur ekonomiska och ekologiska kriser förhåller sig till kapitalismen.

– Många tror att en kris kommer att leda till att kapitalismen så småningom går under. Min tes är tvärtom: det kapitalistiska systemet behöver kriser för att kunna återskapa sig själv och överleva, säger han.

Pandemin – en kris som är både ekonomisk och ekologisk

Boken berör såväl den stora depressionen 1929 som de ekonomiska kriser vi sett i modern tid, liksom den globala uppvärmningen och andra kriser av ekologisk karaktär.

– Jag hade precis skrivit under bokkontraktet när pandemin kom. Coronapandemin är ett exempel på en kris som både är ekonomisk och ekologisk, vilket gjorde att temat för min bok blev ännu mer aktuellt och relevant.

Vill se politisk förändring

Ståle Holgersen hoppas att hans bok ska leda till debatt och samtal om hur samhället hanterar kriser. Inte minst klimatfrågan kräver nya sätt att möta kriser, menar han.

– Det är orealistiskt att tro att vi ska kunna stoppa klimatförändringarna med de ständiga krav på tillväxt och vinst som kapitalismen innebär. Det ekonomiska systemet måste förändras utifrån vad som bäst för både planeten och för människor.

Hur ser du på framtiden och chansen att vi ska klara målen i Agenda 2030 och Parisavtalet?

– Mitt sista kapitel heter ”Optimism vid branten av ett stup”. Visst blir det svårare för varje dag som går, men vi måste vara optimistiska och känna hopp, säger Ståle Holgersen.

Text och foto: Anna Lorentzon

Ståle Holgersen är forskare och lektor i kulturgeografi vid Örebro universitet. Hans kommande forskningsprojekt handlar om bostadsfrågor samt om klimatförnekelse hos den politiska högern.

Hos förlaget Daidalos hittar du mer information om boken Krisernas tid. Ekologi och ekonomi under kapitalismen.