"En stark känsla av att det är möjligt att lösa våra kemikalieproblem"

Sinaia Netanyahu, Ann-Louise Månsson,  Åke Bergman står bredvid varandra.

Sinaia Netanyahu, Världshälsoorganisationen i Bonn och Ann-Louise Månsson från Kemikalieinspektionen tillsammans med Åke Bergman.

– Uppsala Health Summit 2023 avslutades med en stark känsla av att det är möjligt att lösa våra kemikalieproblem. Det kommer dock att bero en hel del på den politiska viljan, säger Åke Bergman, seniorprofessor vid Örebro universitet.

Läs debattartiklarna forskare skrev inför Uppsala Health Summit:
Skadorna är för stora – reglerna måste skärpas
En mänsklig rättighet att födas utan miljögifter i kroppen

Uppsala Health Summit samlar forskare, beslutsfattare, näringsliv, hälsovård och organisationer. Syftet är att komma fram till praktiska förslag för att förbättra hälsan anpassat efter olika länder och förutsättningar.

I mötet deltog representanter från bland annat Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA), Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s miljöprogram (UNEP) tillsammans med både svenska och internationella forskare.

– Höjden och intensiteten på konferensen var långt över mina förväntningar trots vetskapen om vilka som deltog på mötet. Det blev verkligen ett starkt internationellt anslag med fokus på proaktivitet. Allt detta är mycket positivt. Frånvaron av företag var tyvärr påtaglig, liksom det obefintliga intresset från media, säger Åke Bergman.

Fin dialog mellan forskare och beslutsfattare

Åke Bergman arbetar inom Plattformen för en hållbar framtid vid Örebro universitet, PSF@ORU och var en av forskarna som var med och planerade Uppsala Health Summit - två dagar med föredrag, workshops och intensiva diskussioner. Örebro universitets rektor Johan Schnürer höll avslutningstalet.

Rektor på scenen.

Rektor Johan Schnürer höll avslutningstalet.


– Jag är glad över den fina dialogen mellan forskare och beslutsfattare. Intressant att få inblick i problemet med plast, inte minst att så många olika kemikalier kan finnas i plasten. Ser fram emot de policy-briefs från de olika workshops som hölls, säger Johan Schnürer.

Forskarna och beslutsfattarna kommer ta vara på resultaten från konferensen på flera olika sätt.

– Vi kommer redan under veckan som kommer skriva en inlaga till UNEP som ska tas upp på ett möte i Jordanien i december. Dessutom måste vi arbeta vidare med hur vi skapar fler möten med politiker, inte minst inför nästa EU-val, om trippelkrisen och om de utmaningar som finns för att reducera antalet farliga kemikalier och deras hälsorisker, säger Åke Bergman.

Föroreningar och samhälle 

På Örebro universitet är nästa steg redan i gång. Just nu arbetar forskare med att etablera universitetets tredje profilområde: Föroreningar och samhälle.

– Efter Uppsala Health Summit är jag ännu mer övertygad om vikten av att vi utvecklar det tredje profilområdet med tydligt mångvetenskapligt arbetssätt. Här har Örebro universitet en möjlighet att göra skillnad, säger Johan Schnürer.

Tuulia Hyötyläinen håller ett föredrag.

Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, höll ett föredrag på Uppsala Health Summit och är en av forskarna som jobbar med tredje profilområde Föroreningar och samhälle - som PSF@ORU har fått i uppdrag att ta fram.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat

Utvalda deltagare har samlats sedan starten 2014 varje år till en konferens med olika teman, som bland annat har varit åldrande befolkning, antibiotikaresistens, barnfetma, cancer, psykisk hälsa, mat och hälsa och nu föroreningar.

Örebro universitet är en partner sedan 2022 tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Region Uppsala och Uppsala kommun.

Från Örebro universitet deltog förutom Åke Bergman och Johan Schnürer: Anna Kärrman, Tuulia Hyötyläinen, Thomas Zoeller, Sabina de Rietz och doktoranderna Nathalie Struwe och Fredric Södergren Seilitz.